Zasnova soseske v Bohinjski Bistrici po vzoru vaških skupnosti in značilne organizacije kmetij v Bohinjski dolini

Teja Golob

  • Študijski programi
    Univerzitetni študijski program prve stopnje Urbanizem (UŠU)
  • Študijsko leto
    2021/22

V diplomski nalogi z naslovom Zasnova soseske v Bohinjski Bistrici po vzoru vaških skupnosti in značilne organizacije kmetij v Bohinjski dolini obravnavam poselitvene vzorce naselij in tipične organizacije objektov znotraj posamezne kmetije. Diplomska naloga predstavlja nadgradnjo urbanističnega načrta, ki je bil narejen v okviru predmeta Urbanistično projektiranje 3.

Diplomska naloga se osredotoča predvsem na oblikovanje soseske po vzoru tradicionalnih naselij v sodobni preobleki ter načrtno spodbujanje k druženju prebivalcev na skupnih dvoriščih. Pri tem sem upoštevala tlorisne in gabaritne značilnosti naselja ter poskušala obravnavano območje povezati z obstoječim v celoto.