Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Vodopivec

Seminar je osrednji predmet študija, namenjen strokovni in osebni rasti študentov, razvoju njihovega kritičnega mišljenja. Zato se delo v seminarju ukvarja z vprašanji kako se naj arhitektura odziva na aktualne probleme sodobnega sveta, na globalne ekološke, socialne, ekonomske in politične spremembe. Kako razmišljati o svetu prihodnosti? So vrednote zahodne civilizacije še učinkovito orodje za doseganje željenega cilja, ali pa bi jih morali premisliti na novo tako, da bi prispevali k oblikovanju pogojev za socialno bolj uravnoteženo in humano družbo, ki bo sposobna ohranjati naravno in grajeno okolje za bodoče generacije.

Tudi od odgovornosti arhitektov je odvisno v kakšnem svetu bomo živeli. Z izborom vsakoletnih nalog študenti iščejo odgovore na vprašanja kaj sploh graditi, kje je primerno graditi in kako graditi, da bi bili posegi v prostor čim bolj prijazni do ljudi in okolja.

Seminar je predvsem prostor eksperimentalnega dela s katerim študentje preizkušajo kako se njihovi interesi, aspiracije, vrednote in sanje reflektirajo v arhitekturnem projektu. Pri nalogah se srečujejo z vsemi problemi načrtovalskega dela – od analize lokacije in ustreznosti programa, preko iskanja temeljnega prostorskega koncepta, konstrukcijske zasnove, tehnične in tehnološke obdelave projekta, do problemov prezentacije in končne obrazložitve naloge. Na ta način se soočajo tako z etičnimi vprašanji, kot s problemi kompozicije in funkcionalnosti, pa tudi z najbolj poetičnimi temami arhitekture, kot so svetloba, tekstura, ritem, merilo ipd.

Projekti

Katedrala svobode, Saša Smolej
Študentska napolitanka, Anja Rudof
Univerza nad mestom, Urša Mahnič
Stolpnica na Viču, Nensi Ivaniš
Umesteza, Nives Otaševič
Senca, Tine Robič
Zadrga, Katjuša Rupnik

Razstave