Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Barve v arhitekturi

 • Urna obremenitev
  • Predavanja
   15
  • Druge oblike študija
   15
  • Samostojno delo
   60
 • Jezik
  Slovenščina
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
  Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vse vaje, aktivna udeležba na vsaj eni delavnici ter opravljen vsaj en ustni nastop (zagovor, predstavitev, kritika, razmišljanje).