Predstavitev strokovnega izpita za arhitekte in reguliranost poklica

Srečanje s predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki bodo predstavili pristop k strokovnemu izpitu in sam potek strokovnega izpita

  • Objavljeno
    15. 5. 2024
  • Rubrika
    Študij EMŠA, MŠU

Poklic arhitekta je reguliran poklic kar med drugim pomeni, da morajo vsi, ki se želijo vpisati v imenik pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev ter s tem pridobiti poklicni naziv »pooblaščeni arhitekt«, »pooblaščeni krajinski arhitekt« in »pooblaščeni prostorski načrtovalec«, opraviti strokovni izpit. S strokovnim izpitom se preveri ali je kandidat usposobljen za samostojno opravljanje poklicnih nalog.

Predstavniki Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije bodo na srečanju predstavili pogoje za pristop k strokovnem izpitu, sam potek izpita in pogoje za vpis v imenik ZAPS.

Izvedeli boste tudi kaj so regulirani poklici, kakšni so pogoji za opravljanje dela arhitekta v tujini, kakšni so pogoji za vpis v imenik v primeru mešanih kvalifikacij itd.

29. maja 2024 ob 15:00 v Vurnikovi predavalnici.

Vljudno vabljeni!