Dolores Lovrić: Doseganje odpornih skupnosti z urbanističnim načrtovanjem in načrtovanjem: predstavljeno v kamnolomu Podutik

  • Datum in čas
    06. 7. 2023 ob 11:30

Naziv: magistrica inženirka arhitektka – urbanistka

Mentor: doc. dr. Matevž Juvančič

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba