Andraž Tufegdžić: LJUBLJANA PADA! Idejna zasnova strategije protipotresne utrditve stolpnic ob Hrvatskem trgu v Ljubljani

  • Datum in čas
    12. 6. 2023 ob 10:30

Naziv: magister inženir arhitekture

Mentor: prof. mag. Vaso Perović

Somentor: /

Lokacija: Plečnikova soba