Fakulteta za arhitekturo - Dodiplomska obvestila sl 21 Sep 2017 14:24:23 +0200 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2 Fakulteta za arhitekturo - Dodiplomska obvestila Izbirni predmeti v š.l. 2017/18 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2319 V študijskem letu 2017/18 se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti: IZBIRNI PREDMETI SKUPINE A: A1Stanovanjske stavbe (Planišček A.)Družbene stavbe (Glažar T.)Industrijske stavbe (Ifko S.)Rekreacijske stavbe (Zupančič D.)Sakralne stavbe (Debe... 20 Sep 2017 00:00:00 +0200 2319 Urnik za štud. leto 2017/18 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2318 Urnik in študijski koledar 2017/18  ...več 20 Sep 2017 00:00:00 +0200 2318 Oddaja vlog za KŠZ do 19.9.2017 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2315 ZADNJA 13. SEJA KŠZ: četrtek, 21.9.2017Rok za oddajo vlog: torek, 19.9.2017Obveščanje o sklepih KŠZ: četrtek, 21.9.2017SPREJEM PRITOŽB (za senat FA): petek, 22. in ponedeljek, 25.9.2017Obravnava pritožb (senat FA): torek, 26.9.2017O... 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 2315 Športna vadba ter športna tekmovanja http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2314 PROSTOR IN REKREACIJA, športna  vadba ter športna tekmovanja ZA ŠTUDENTE UL FA V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 V študijskem letu 2017/2018 na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Ljubljani potekata dva programa: • Izbirni predmet Prostor in... 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 2314 Vloge za naslednjo sejo KŠZ-do 7.9.17 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2305 Naslednja seja Komisije za študijske zadeve bo v ponedeljek, 11.9.2017. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo v nabiralnik pred referatom oddane do četrtka, 7.9.2017.Enako velja tudi za vloge za podaljšanje statusa. ... več 30 Aug 2017 00:00:00 +0200 2305 Razgovori za sprejem v seminar 17/18 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2302 TERMINI RAZGOVOROV s kandidati za predmete Projektiranje 2 - 5 (seminar) v študijskem letu 2017/18:(Manjkajoče termine bomo objavili takoj, ko jih bodo nosilci seminarjev posredovali referatu) NOSILCI REDNIH SEMINARJEV OD 2. DO 5. LETNIKA S... 24 Aug 2017 00:00:00 +0200 2302 Urbanizem-nosilci seminarjev za št.leto 17/18 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2301 Prvostopenjski univerzitetni študij urbanizma:1. letnik Urbanistično projektiranje doc. mag. Polona Filipič2. letnik Urbanistično projektiranje izr. prof. dr. Alenka Fikfak3. letnik urbanistično projektiranje doc. dr. Ilka ČerpesPri... 22 Aug 2017 00:00:00 +0200 2301 Vpis/podaljšanje dodatnega leta http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2300 VPIS DODATNEGA LETA (prvič) Študentom, ki so v štud. letu 2016/17 vpisani v 5. letnik smo v ŠIS-u pripravili  vpisni list za vpis DODATNEGA LETA (ABSOLVENTA) v štud. letu 2017/18.Študenti, ki želijo vpisati dodatno leto (vpis doda... 18 Aug 2017 00:00:00 +0200 2300 Arhitektura-Izbira seminarja za štud. leto 17/18 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2293 Spoštovani študenti. V prvem tednu septembra se bodo na FA tradicionalno vršili razgovori za izbor enega ob 15 velikih seminarjev EMŠA. Izbira »pravega« seminarja je ena najpomembnejših možnosti in kvalitet, ki jih Fakulteta za arhitekturo nudi, h... 05 Jul 2017 00:00:00 +0200 2293 Seje Komisije za študijske zadeve v 16/17 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2290 Naslednja seja Komisije za študijske zadeve bo v ponedeljek, 3.7.2017. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo v nabiralnik pred referatom oddane do ponedeljka, 3.7.2017 do 8.00. ... več 29 Jun 2017 00:00:00 +0200 2290 Sistematski zdravniški pregledi http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2289 Sistematski zdravniški pregledi študentov 5. letnika  Arhitekture in 1. letnike drugostopenjskega magistrskega študija Urbanizma v štud. letu 2016/17 bodo potekali v Zdravstvenem domu za študente, Aškerčeva cesta 4, Ljubljana, po naslednjem r... 26 Jun 2017 00:00:00 +0200 2289 Preizkus sposobnosti - Arhitektura, Urbanizem http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2283 OBVESTILOo preizkusu sposobnosti za študij ARHITEKTURE za študijsko leto 2017/181. prijavni rok ... več  OBVESTILOo preizkusu sposobnosti za študij URBANIZMA za študijsko leto 2017/181. prijavni rok ... več Vsi kandidati bodo obvesti... 09 Jun 2017 00:00:00 +0200 2283 Plačevanje zagovorov zaključnih del http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2275 V zvezi s plačevanjem zagovorov diplomskih del, ki jih zaradi nove dikcije v zvezi s časovnimi roki za opravljanje študijskih obveznosti študentov določa novi Statut Univerze v Ljubljani, obveščamo študente, da na podlagi določbe 128. člena... 02 Jun 2017 00:00:00 +0200 2275 Zagovori zaključnih del - EMŠA http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2252 Fakulteta za arhitekturo razpisuje zagovore zaključnih del na Enovitem magistrskem študiju Arhitektura, ki bodo v skladu z razpisom potekali v petek, 21.4.2017.   RAZPIS ZAGOVOROV ZAKLJUČNIH DEL NA EMŠA ...več 20 Apr 2017 00:00:00 +0200 2252 Sklep KŠZ - Zagovori zaključnih del http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2240 Komisija za študijske zadeve FA je na 5. seji dne 6.3.2017 za študente Enovitega magistrskega študija Arhitektura sprejela naslednji SKLEP: Na podlagi prejete vloge študentov, KŠZ sprejema sklep, da se podaljša delo komisije za pregled in zagovo... 27 Mar 2017 00:00:00 +0200 2240 Ceniki za štud. leto 17/18 http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2238 Študente obveščamo, da je UL objavila cenike za študijsko leto 2017/18 ...več 21 Mar 2017 00:00:00 +0200 2238 Projektiranje 1 2016/17 - razdelitev študentov http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2209 Razdelitev študentov pri predmetu Projektiranje 1 enovitega magistrskega študija arhitektura po mentorjih ...več   V 1. letniku prehodi med seminarji v nobenem primeru niso dovoljeni (niti s soglasjem obeh mentorjev). 10 Feb 2017 00:00:00 +0200 2209 Obvestilo absolventom in diplomantom http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2178 KŠZ je na svoji zadnji seji sprejela sklep, da preverjanja podobnosti vsebin zaključnega dela EMŠA (to je postopek s katerim se preverja v kakšni meri in na kakšen način so v tekstualni del zaključnega dela vključena povzemanja in citiranja drugih... 05 Dec 2016 00:00:00 +0200 2178 Izvajanje izbirnih predmetov http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2148 Študente obveščamo, da se v študijskem letu 2016/17 po navodilu Komisije za študijske zadeve, zaradi premajhnega števila prijav, ne bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:- Grafika za arhitekte- Akustika prostora- Naselbinska... 13 Oct 2016 00:00:00 +0200 2148 Razdelitev študentov po skupinah http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2145 1. letnik Skupina A: [A – HAD]Skupina B: [HAM – KRAMB]Skupina C: [KRAME – PET]Skupina D: [PIN – Ž]Izredni: vsi izredni študenti Skupine pri predmetu Predstavitvene tehnike 1:prof.dr. Jaka Bonča: skupina A in Bdoc.dr. Špela Hudnik: skupina C in Dd... 10 Oct 2016 00:00:00 +0200 2145 Razporeditev v seminar http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_2#News2142 Študente 2. do 5. letnika obveščamo, da smo v  sredo 5.10.2016  mentorje velikih in usmerjenih seminarjev obvestili o razporedu študentov po seminarjih. V primeru, da vas mentorji še niso pozvali na uvodni sestanek, vas obveščamo, da j... 06 Oct 2016 00:00:00 +0200 2142