Spletne predstavitve - Razstave na FA
  • Junij/2020  - Razstava študijske produkcije v letu 2019/2020

Ah, ti arhitekti, ki vedno živijo v oblakih. Izgubili so stik z realnostjo.

A v marcu 2020 smo stik z realnostjo izgubili vsi. Virtualnost je postala resničnejša od vsakdana, ujetega med štiri stene lastnega stanovanja. Preselili smo se v oblake. Z ustvarjanja in raziskovanja s pomočjo makete, skice in neposrednega pogovora v risalnicah naše fakultete smo v manj kot tednu dni preskočili na digitalna orodja ustvarjanja in mentoriranja, ki smo jih po sili razmer za naslednje tri mesece tudi posvojili. S pomočjo »oblakov« smo si študenti in mentorji izmenjavali risbe, načrte, komentarje, animacije, filme in za silo popravljene osnutke. Ure in ure videokonferenc smo namenili virtualnemu projektiranju. Kaj v resnici pomenita arhitektura in urbanizem v oblakih, pa bo podrobneje razkrila letošnja razstava.

Delo na daljavo je zarezalo v samo bistvo arhitekturnega in urbanističnega ustvarjanja, ki ga najbolj nazorno opišemo s Pallasmaajevim pojmom »misleče roke«. Digitalizacija, raztelešenje in odtujitev uveljavljene pedagoške prakse so brez dvoma spodbujali določen spekter produkcije, a ga obenem odrezali od njegove vitalne peristaltike in ožilja.

Kljub vsemu bomo arhitekti in urbanisti vseeno z veseljem ostali v oblakih, saj »prostor v oblaku« ni le prispodoba načina predpreteklega dela, temveč nas nagovarja z bistveno pomembnejšo alegorijo. Naše delo mora, predvsem v svojih akademskih okvirih, ohraniti in negovati svojo naravnanost v imaginacijo in sposobnost preseganja realnega. Skozi pedagoško raziskovanje mora spodbujati poglede preko vsakdanjika, pragmatizma, rutine in posploševanja. Četudi nas ob spogledovanju z nebom stalno opozarja Ikarjeva tragedija domišljavosti in samoljubja, se moramo zavedati, da družbena vloga Fakultete za arhitekturo ni omejena s tem, da rešuje aktualna prostorska vprašanja, ampak mora kot ena redkih institucij s tovrstnim privilegijem problematiko prostora razpirati, ji dajati širino, vizijo in čvrste vrednostne okvire družbe prihodnosti. Slednje bo uspelo le, če bomo v raziskovalno in pedagoško delo s študenti znali vtkati tudi pletivo še nepredstavljivega in nestvarnega. Tudi ko se v naslednjem študijskem letu vrnemo na trdna tla risalnic in predavalnic, bomo v svojem snu in inspiraciji ostali v oblakih.

Spletna razstava brez dvoma odpira novo poglavje v sistematični predstavitvi in arhiviranju vsakoletne študijske produkcije. Upamo, da bo slednja pri študentih, pedagogih in obiskovalcih dobro sprejeta ter da bo s svojim sistematičnim pristopom h kategorizaciji projektov in raziskav postala stalen vzporedni del vsakoletne junijske razstave v prostorih fakultete in pregledne publikacije izbranih projektov in raziskav Intro.

— Matej Blenkuš


Vstop v razstavo ...več