Razstava magistrskih del - September/2020
Jan Škrjanec: RAZVOJ SOSESKE OB POVŠETOVI ULICI PO ZADRUŽNEM PRINCIPU
PLAKATI
Mentorica: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
Zagovor: petek, 25.9.2020. ob 9.00 uri
komisija v sestavi: prof. mag. Tadej Glažar, predsednik; izr. prof. dr. Tadeja Zupančič, članica; doc. dr Matevž Juvančič, član

Dragana Docić: URBAN REGENERATION OF THE BATHS IN ILIDŽA MAHALA AT GORNJI ŠEHER, BANJA LUKA
PLAKATI
Mentorica: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
Zagovor: petek, 25.9.2020 ob 10.00 uri
komisija v sestavi: doc. dr. Ilka Čerpes, predsednica; doc. dr. Ilka Čerpes, članica; doc. dr Matevž Juvančič, član

Lanlan WEI: DEVELOPMENT OF ADAPTIVE PLAN FOR OUTDOOR LIGHTING IN THE CENTRAL TRANSPORT DISTRICT OF LJUBLJANA
Plakat 1, Plakat 2, Plakat 3
Mentorica: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
Somentor: prof. dr. Grega Bizjak (UL FE)
komisija v sestavi: prof. mag. Tadej Glažar, predsednik; doc. dr. Ilka Čerpes, članica; izr. prof. dr. Tomaž Novljan, član