Poletna šola Univerze v Ljubljani: Trajnostna dediščina 2020
Odgovorna prenova stavb kulturne dediščine kot temelj trajnostnega in kvalitetnega bivanja.

Interdisciplinarni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine organizira v sodelovanju z Združenjem ICOMOS Slovenija in pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO med 22. in 25. junijem 2020 Poletno šolo Univerze v Ljubljani: Trajnostna dediščina 2020, ki se osredotoča na problematiko prenove stavb kulturne dediščine kot temelj trajnostnega in kvalitetnega bivanja.

Datum:
22.–25. junij 2020

Kje:  
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova 12, 1000 Ljubljana


Tema se osredotoča na aktualno prakso energetskih sanacij stanovanjskih stavb, nastalih v 19. in 20. stoletju, ki predstavljajo pomemben potencial trajnostnega usmerjanja razvoja in priložnost za učinkovito uvajanje načel krožnega gospodarstva v praksi.
Ker gre v veliko primerih za pomemben del stavbne dediščine, se bomo posvetili vprašanjema, kako ohranjati vrednote te dediščine in kako zagotavljati kvalitete sodobnega bivanja v njih.
Da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja, ki enakovredno temeljijo na družbenem, kulturnem, okoljskem in ekonomskem vidiku, je treba zastaviti celovite rešitve ter za to povezati vse deležnike. Prenove ne smejo biti vezane le na posamezni vidik, saj take rešitve vodijo do neustreznih in površnih rešitev na račun dediščine in kvalitete življenja v njej.

Na poletni šoli bodo o tem predavali ugledni mednarodni in slovenski strokovnjaki. Ob dr. Ege  Yildirim in prof. dr. Jörgu Hasplu, ki se bosta osredotočila na predstavitev Ciljev trajnostnega razvoja 2030 in pomena ohranjanja arhitekturne dediščine 20. stoletja, bosta profesorja in raziskovalca s TU Delft, prof. Andy van den Dobbelsteen in dr. Leo Oorschot, predstavila nizozemske izkušnje na tem področju in skozi delavnice tudi konkretne aktivnosti, ki so jih na Nizozemskem zastavili na področju učinkovite prenove in energetske sanacije večstanovanjskih stavb, da bi dosegli cilje brezogljične družbe do leta 2050 in ohranili pomembno stavbno dediščino.

Poletna šola je namenjena tako študentom kot vsem, ki se z omenjeno problematiko soočajo v praksi: strokovnjakom s področja varovanja dediščine, energetske učinkovitosti, lastnikom stanovanj in odločevalcem na vseh ravneh tako v Sloveniji kot v širši regiji.

Jezik:
Poletna šola bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku, zagotovljeno bo prevajanje v angleški jezik.

Certifikati:
Ob zaključku poletne šole bodo dobili vsi udeleženci potrdilo o sodelovanju. Vse, ki bi radi v okviru popoldanskih delavnic predstavili problematiko iz svojega okolja, prosimo, da nam to sporočite ob prijavi.

Z udeležbo na poletni šoli pridobijo študentje magistrskega študija 3 ECTS, študentje doktorskega študija Arhitektura UL 5 ECTS in člani ZAPS 8  točk in člani IZS 3 točke.

Uvodni predavatelji:

Dr. Ege Yildirim je urbanistka in strokovnjakinja za ohranjanje in upravljanje kulturne dediščine, z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami v Turčiji in drugje po svetu. Trenutno je kontaktna točka ICOMOS za Cilje trajnostnega razvoja 2030 OZN, je članica ISoCaRP ter članica upravnih odborov ICOMOS Turčija in Europa Nostra Turčija.
Zaposlena je bila tudi pri KA-BA Architecture Ltd (Ankara, Turčija) in Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage (Združeni arabski emirati). Magistrirala (MA in Conservation) je na Univerzi v Yorku (1999), doktorirala pa je iz družbeno-okoljskih ved na Univerzi v Ankari (2012). Bila je prejemnica štipendije Fulbright (Pratt Institute, New York City, 2006–07) in raziskovalka za področje upravljanja arheoloških najdišč pri Univerzi Koç (Istanbul, 2013–14). Od leta 2013 živi v Istanbulu in deluje kot neodvisna svetovalka in inštruktorica, od leta 2015 pa tudi kot menedžer območja dediščine – zgodovinskega cehovskega mesta Mudurnu (Turčija), kandidata za vpis na Unescov seznam svetovne dediščine. LinkedIn


Prof. Dr. Dipl.-Ing Jörg Haspel je bil deželni konservator (Landeskonservator) v Berlinu med letoma 1992 in 2018, je zaslužni profesor TU Berlin.
 Po diplomi iz arhitekture in urbanizma v Stuttgartu je vpisal študij umetnostne zgodovine in empirične kulturologije v Tübingenu in bil med letoma 1982 in 1991 zaposlen na spomeniškem uradu v Hamburgu. Po padcu železne zavese je vodil upravo za spomeniško varstvo pri pristojnem organu (Senatsverwaltung) v Berlinu. Predaval je na univerzah v Hamburgu in Berlinu, od leta 2002 pa kot častni profesor poučuje spomeniške vede na Tehniški univerzi v Berlinu.
Je tudi predsednik sveta ustanove Deutsche Stiftung Denkmalpflege in predsednik nemškega nacionalnega odbora ICOMOS. Je eden ustanovnih članov znanstvenega odbora ICOMOS za dediščino 20. stoletja (ISC 20C), od leta 2019 pa je član strokovne skupine za spomeniško varstvo v mestih pri zveznem ministrstvu, pristojnem za urbani razvoj. Bivši berlinski deželni konservator sam sebe vidi kot posrednika med arhitekturo in spomeniško kulturo. Njegove objave in predavanja se osredotočajo predvsem na arhitekturno in urbanistično dediščino 19. in 20. stoletja, naloge spomeniškega varstva v mestih in vprašanja svetovne dediščine.


Dr. ir. Leo Oorschot je arhitekt in raziskovalec v ateljeju PRO architekten ter pedagog in podoktorski raziskovalec na Fakulteti za arhitekturo in grajeno okolje TU Delft.
Študiral je arhitekturo in urbanizem na Fakulteti za arhitekturo in grajeno okolje TU Delft ter delal kot asistent pri Alexandru Tzonisu in kot arhitekt pri KCAP in Geurst-Schulze architecten. Doktoriral je iz urbanizma na TU Delft (januar 2010–junij 2014) – raziskava se je osredotočala na različne interesne skupine, ki so vplivale na današnji izgled mesta Haag, in na nenehni napredek med letoma 1860 in 2010. Postavljena je bila teza, da je razdrobljena podoba, ki jo zaznavajo prebivalci mesta, posledica veliko različnih urbanističnih kompleksov in javnih zgradb – ne glede na to, ali so strnjeni in dokončani ali ne –, ki so jih zaporedoma predstavljale in uvajale različne interesne skupine. Podoktorski študij (maj 2016–maj 2018) je nadaljeval v raziskovalni skupini »Beyond the Current«, AE+T/MBE, TU Delft. To delo je nastalo v okviru raziskovalnega programa »Raziskovanje skozi načrtovanje«, ki sta ga financirali nizozemska organizacija za znanstvene raziskave (NWO) in delovna skupina za uporabne raziskave SIA. Trenutno je podoktorski raziskovalec pri pobudi 1M Homes – fakultetni raziskovalni skupini, ki se ukvarja s pomanjkanjem stanovanj v urbanih območjih Nizozemske.


Prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen je redni profesor za »climate design« in trajnost na Fakulteti za arhitekturo in grajeno okolje TU Delft.
Je glavni raziskovalec pri Amsterdamskem inštitutu za napredne metropolitanske rešitve (AMS). Aktivno sodeluje v različnih svetih, odborih in žirijah.
Skupaj z ekipo je vodil in izvajal več raziskovalnih projektov, med drugimi Climate Proof Cities (prilagajanje podnebnim spremembam v mestih), Better Airport Regions (krožna letališča), City-zen (prehod k čisti energiji v evropskih mestih) in Moveable Nexus (povezanost infrastrukture za hrano, vodo in energijo v mestih). Nedavno je predstavil nizkoogljični načrt za TU Delft in napisal svetovalno poročilo za trajnostno prenovo zgodovinskih stavb nizozemskega parlamenta.
Deluje tudi kot svetovalec ekipam TU Delft Solar Decathlon. Ekipa Prêt-à-Loger je v Versaillesu leta 2014 prejela pet nagrad za predlog trajnostne prenove vrstne hiše. Leta 2019 je njegova skupina MOR v Szentendreju prikazala rešitev za prazne pisarne in za to pridobila rekordno število nagrad.
Andy van den Dobbelsteen je skrbnik programov Zero-Energy Design MOOC (množično dostopni spletni učni program) in ProfEd (program strokovnega izobraževanja), ki tečajnike s celega sveta izobražujeta o (ponovni) zasnovi stavb z ničnimi emisijami ogljika. Programa vključujeta kratke dokumentarne filme in kratki film Energy Slaves o porabi energije povprečnega gospodinjstva (vabljeni k ogledu - Youtube )
Njegov pristop k izobraževanju, raziskovanju in vrednotenju temelji na optimalni uporabi lokalnih razmer in potencialov obnovljivih virov. Predava in sodeluje na delavnicah doma in v tujini ter je avtor številnih objav. ; v prostem času, ki mu ostane, piše grozljivke in se ukvarja z več športi.
Leta 2018 je bil imenovan za viteza reda nizozemskega leva, leta 2019 pa mu je nizozemsko kraljevo združenje inženirjev KIVI podelilo nagrado Academic Society Award.

Predavatelji:

Tatjana Adamič, ZVKDS, ICOMOS Slovenija

izr. prof. dr. Sonja Ifko, Fakulteta za arhitekturo UL, ICOMOS Slovenija

Alenka Korenjak, Prostorož

Ana Kosi, Fakulteta za arhitekturo UL, Kosi in partnerji, d.o.o. 

Tomaž Krištof, Studio Krištof arhitekti, d.o.o.

dr. Marta Lombardi, Univerza v Trstu, Fakulteta za arhitekturo

Asist. dr. Martina Malešič je zaposlena kot asistentka in kot raziskovalka na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Na istem oddelku je leta 2008 diplomirala in leta 2013 doktorirala z doktorsko disertacijo »Pomen skandinavskih vplivov za slovensko stanovanjsko kulturo«. Njeno raziskovalno področje so zgodovina in teorije arhitekture, urbanizma in oblikovanja 20. stoletja, s posebnim poudarkom na stanovanjski gradnji in kulturi.
Poleg raziskovanja in pedagoškega dela je dejavna pri organizaciji in izvedbi projektov, kot so delavnice, vodstva in razstave, namenjene popularizaciji moderne arhitekture. Kurirala je vrsto razstav, med drugim Doma - Arhitekta Marta in France Ivanšek (kustosinji Martina Malešič in Anja Planišček, Moderna galerija, Ljubljana, 25. 3.–16. 5. 2010) in Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila (kustosi Luka Skansi, Bogo Zupančič, Martina Malešič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, 17. 5.–20. 11. 2016).

Marija Režek Kambič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ICOMOS Slovenija

Mag. Miha Tomšič je od leta 1998 zaposlen na Gradbenem inštitutu ZRMK, pred tem je bil raziskovalec in asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Osnovna področja njegovega poklicnega delovanja so gradbena fizika, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, razvoj kazalnikov za vrednotenje trajnostne gradnje, priprava strokovnih podlag za tehnične predpise, smernice in politike v stavbnem sektorju za prenos EU direktiv v slovenski pravni red, energetska prenova stavb kulturne dediščine, zasnova protokolov kakovosti pri projektiranju in gradnji ter sodelovanje pri domačih in mednarodnih tematskih projektih. Je član ocenjevalne komisije za podeljevanje Znaka kakovosti v graditeljstvu (ZKG) in predavatelj v programih usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic, energetske svetovalce, energetske preglednike, upravljavce z energijo, inšpektorje in upravnike stavb. Sodeluje v številnih strokovnih organizacijah, med drugim v Združenju ICOMOS Slovenija. Do leta 2019 je bil član Upravnega odbora Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo (Green Building Council Slovenia), od leta 2015 pa ima tudi status DGNB konzultanta, ki ga podeljuje Nemško združenje za trajnostno gradnjo.


Program poletne šole ...več


Prijava:
Prijave za sodelovanje na poletni šoli Univerze v Ljubljani Trajnostna dediščina 2020 zbiramo do 5. junija 2020 na e-poštnem naslovu , kamor pošljite izpolnjeno prijavnico s potrdilom o plačilu.

Kotizacija:
- študenti 50,00 EUR
- ostali 150,00 EUR

Popust v obsegu 10 % imajo:
- študenti in zaposleni na univerzah mreže EUTOPIA
- člani ICOMOS Slovenija,
- skupine 5 in več udeležencev.

V ceno so vključena predavanja, sodelovanje na tematskih delavnicah, prigrizki in kava med odmori, večerja 22. 6. 2020, ekskurzija z vodenimi ogledi 25. 6. 2020.

Bivanje v Ljubljani si udeleženci uredijo sami.
Informacije ..več

Lepo vabljeni!