Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno dediščino
The Interdisciplinary and Interfaculty Institute of the University of Ljubljana for Sustainable Protection of Heritage
(IULzTD)
Kulturna dediščina je temelj slovenske samobitnost in kot taka neločljivo povezana s poslanstvom Univerze v Ljubljani. To se odraža tudi v dejstvu, da je prav naša univerza od svoje ustanovitve dalje tista raziskovalno-izobraževalna ustanova, ki je omogočila razvoj znanj na področjih, ki se ukvarjajo z njenim preučevanjem, varovanjem in upravljanjem, s tem pa tudi vzpostavitev temeljev dediščinskih strok v Sloveniji. Ob vse bolj kompleksnih vprašanjih, vezanih na ohranjanje kulturne dediščine, značilnih za sodobno družbo, je postajala potreba po ne zgolj vsebinskem pač pa tudi sistemskem povezovanju vseh strok in raziskovalcev, ki delujejo na tem področju, vse bolj izražena. Hkrati se je izoblikovalo tudi prepričanje, da mora interdisciplinarna obravnava tem, povezanih z ohranjanjem kulturne dediščine, ki temelji na trajnostnih načelih, postati tudi vodilo visokošolskega izobraževanja na področju varovanja kulturne dediščine na naši univerzi.

Iz teh predpostavk se je oblikovala pobuda Fakultete za arhitekturo, da se povežemo raziskovalci Univerze v Ljubljani in njene članice, ki se ukvarjajo z varovanjem kulturne dediščine. Skupaj z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter Filozofsko fakulteto smo zato ustanovili interdisciplinarni medfakultetni inštitut za trajnostno varstvo dediščine.

Temeljni cilji inštituta so: raziskovanje na področju trajnostnega varstva kulturne dediščine, razvijanje in implementacija znanj, ki zagotavljajo trajnostno varstvo kulturne dediščine, izobraževanje na področju trajnostnega varstva kulturne dediščine ter ozaveščanje o pomenu snovne in nesnovne kulturne dediščine za prihodnji trajnostni in uravnoteženi razvoj.

Vse raziskovalce Univerze v Ljubljani, pa tudi članice UL, ki bi jih zanimalo sodelovanje, vabimo, da nam to sporočite na e-poštni naslov: trajnostna.dediscina@fa.uni-lj.si.

Inštitut si je zadal za eno temeljnih nalog izobraževanje na področju trajnostnega ohranjanja kulturne dediščine in v ta namen smo zasnovali program Poletnih šol trajnostne dediščine Univerze v Ljubljani
Poletne šole so namenjene tako študentom višjih letnikov kot strokovnjakom iz prakse, ki se z različnim problemi, vezanimi na ohranjanje kulturne dediščine soočajo v vsakdanji praksi, za njihovo uspešno reševanje pa potrebujejo nove pristope in znanja, ki jih sodobno trajnostno varovanje kulturne dediščine zahteva.