Monografija
POGLEDI NA PROSTOR JAVNIH ŠOL IN VRTCEV
V času poteka projekta CRP-2016 »Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji – evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse«, sta bila na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport organizirana dva zaporedna dogodka:

- OKROGLA MIZA – PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ VABLJENIM STROKOVNJAKOM (28.XI. 2017, 9.00 – 13.00, Velika sejna soba MIZŠ)

- STROKOVNI POSVET – PREDSTAVITVE STROKOVNJAKOV (23. januar 2018, 9.00 – 16.00, Velika dvorana MIZŠ)

Poleg članov raziskovalne skupine so na obeh dogodkih sodelovali tudi strokovnjaki različnih področij. Na podlagi izhodiščnih vprašanj, ki so bila predstavljena na okrogli mizi, so pripravili predstavitve na interdisciplinarnem posvetu, v katerih so izpostavili ključne parametre, ki definirajo kakovosten prostor s stališče njihove stroke.

Vabljeni strokovnjaki so s svojimi prispevki bistveno nadgradili zastavljene cilje projekta, saj so v nadaljnjem sodelovanju pripravili prispevke za monografijo POGLEDI NA PROSTOR JAVNIH VRTCEV IN OSNOVNIH ŠOL.

DOSTOP DO ELEKTRONSKE VERZIJE


PRVA STRAN

O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO

REZULTATI

MONOGRAFIJA - VRTCI IN ŠOLE

KONTAKT