SEMINAR – Urbanistično projektiranje
 

Predmet Urbanistično projektiranje ali po domače »Seminar« predstavlja hrbtenico oziroma osmislitev študija urbanizma. V okviru seminarja študentje ob pomoči mentorja in asistentov, tehničnih sodelavcev ter raznih vabljenih strokovnjakov spoznavajo načela in postopke projektiranja, projektnega pristopa k načrtovanju in oblikovanju urbanizma.

V okviru seminarja je vključeno tako praktično, umetniško, kot tudi  raziskovalno delo. V povezavi z delom pri projektiranju je zelo pomembno tudi delo izven prostorov fakultete, strokovno in obštudijsko, s katerim se izgrajuje duh mladega človeka: terensko delo, ogledi lokacij, seminarske ekskurzije, obiski in sodelovanja na razstavah, okrogle mize, strokovna srečanja ipd. ter nenazadnje sodelovanje z različnimi domačimi in tujimi inštitucijami

 

 

SEMINAR ČERPES

SEMINAR FIKFAK

SEMINAR FILIPIČ