Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja.
AKTUALNO

OKROGLA MIZA


Potenciali slovenskih mest

Predstavitev rezultatov »CRP 2017«, Projekt št. V5-1728: Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev kljucnih ukrepov urbanega razvoja

11. 4. 2019, Urbanisticni inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

Program dogodka v pdf

 

 

LINK DO PREDSTAVITEV:

Uvodna predstavitev - Podrobna predstavitev vsebin projekta

Predstavitev 1 - Ekonomski potenciali mestnih naselij

Predstavitev 2 - Prostor, okolje in urbani razvoj - razvojne vizije

Predstavitev 3 - Razumevanje razvojnega potenciala mest skozi pristope participativnega urbanizma
 

 

PROGRAM DOGODKA:

9.30 – 10.00 Registracija udeležencev

10.00 – 10.15 Uvod
Uvodni pozdrav: dr. Igor Bizjak, Urbanisticni inštitut RS

Uvodni nagovor: mag. Aša Rogelj, vodja sektorja, Sektor za urbani razvoj in zemljiško politiko
Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo RS za okolje in prostor

Predstavitev projekta »Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev kljucnih ukrepov urbanega razvoja«:
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

10.15 – 11.30 Podrobna predstavitev vsebin projekta
EKONOMSKI POTENCIALI MESTNIH NASELIJ, prof. dr. Andreja Cirman, mag. Nataša Pichler Milanovic in dr. Melita Balas Rant, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
PROSTOR, OKOLJE IN URBANI RAZVOJ – RAZVOJNE VIZIJE, izr. prof. dr. Alenka Fikfak , asist. Janez P. Grom in asist. Miha Konjar, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
RAZUMEVANJE RAZVOJNEGA POTENCIALA MEST SKOZI PRISTOPE PARTICIPATIVNEGA URBANIZMA, dr. Matej Nikšic, dr. Sabina Mujkic, Urbanisticni inštitut RS

11.30 – 11.45 Kratek odmor

11.45 – 12.45 Okrogla miza na temo: »Razvojni potenciali slovenskih mest«*
Moderiranje: dr. Matej Nikšic, Urbanisticni inštitut RS
Udeleženci: predstavniki razlicnih inštitucij: MOP RS, UL FA, UL EF, UI RS, obcina Ajdovšcina, obcina Velenje, obcina Kocevje, Projektna pisarna Kranj

g. Selman Corovic, Projektna skupina Kranj 2025, Zavod Carnica
asist. Janez P. Grom, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
ga. Arta Krasniqi, štud. mag. urb.
mag. Nataša Pichler Milanovic, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
g. Marko Vucina, vodja Urada za okolje SAŠA regije
ga. Tanja Štajdohar, Obcina Kocevje

12.45 – 13.15 Okrogla miza - diskusija**

13.15 – 13.30 Zakljucek dogodka
izr. prof. dr. Alenka Fikfak, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani


* Okrogla miza bo posvecena tematiki prihodnosti slovenskih mest, ki se tako kot ostala svetovna mesta po eni strani soocajo z izzivi, ki so znacilni in specificni za lokalno (slovensko) okolje, po drugi strani pa so podvržena globalizacijskim procesom in razvojnim trendom. K sodelovanju smo povabili strokovnjake z razlicnih podrocij, kariernih stopenj in ravni urejanja prostora, da spregovorijo o tem, kako v svoji poklicni vlogi pa tudi v vlogi obcanov opredeljujejo obstojece kvalitete slovenskih mest in njihove razvojne potenciale. Posebno pozornost bomo namenili vprašanju kljucnih deležnikov, ki jih je potrebno opolnomociti, in ukrepov, ki jih je potrebno izvajati, da bodo slovenska mesta (p)ostala globalno konkurencna in lokalno privlacna za bivanje. Gre za vsebine, ki jim je potrebno tudi v javnem diskurzu posvecati posebno pozornost, ce naj razvoj mest sledi skupnim, na konsenzu temeljecih razvojnih vizijah.** V drugem delu okrogle mize k debati vabimo vse udeležence dogodka.

 

 

 

PRVA STRAN

O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO