Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja.
PARTNERJI

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Fakulteta za arhitekturo (FA) izhaja iz dolgoletne tradicije izobraževanja in raziskovanja na področju arhitekture in urbanizma. Ustanovljena je bila leta 1919. FA je del mednarodne univerzitetne in raziskovalne mreže. V procesu evropske integracije smo prisotni v različnih programih (Socrates, Tempus, Erasmus itd.). …več
SICRIS ...več

IZR. PROF. DR. ALENKA FIKFAK
Prof. dr. Alenka Fikfak je izredna profesorica, njeno raziskovalno delo poteka predvsem na področju urbanizma.
SICRIS ...več

ASIST. JANEZ P. GROM
Janez P. Grom je asistent, njegovo raziskovalno delo pa poteka predvsem na področju arhitekture in urbanizma.
SICRIS ...več

ASIST. MIHA KONJAR
Miha Konjar je asistent, njegovo raziskovalno delo pa poteka predvsem na področju načrtovanja in urejanja prostora in GIS.
SICRIS ...več

PROF. DR: MARTINA ZBAŠNIK-SENEGAČNIK
Martina Zbašnik-Senegačnik je redna profesorica na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Področja njenega raziskovalnega dela so trajnostna arhitektura, optimizacija arhitekturne zasnove ter ocenjevanje trajnostnosti stavb.
SICRIS ...več

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Ustanovljena je bila leta 1946 kot del Univerze v Ljubljani in kmalu po nastanku postala ena od najvplivnejših univerzitetnih organizacij v regiji. Na fakulteti je v celotnem obdobju po ustanovitvi diplomiralo več kot 49 000 študentov. Na njej so in še vedno poučujejo najbolj znani slovenski in tuji ekonomisti in strokovnjaki. …več
SICRIS ...več

IZR. PROF. DR. ANDREJA CIRMAN
Andreja Cirman je izredna profesorica na Katedri za denar in finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s področjem nepremičnin, davkov, osebnih ter javnih financ in upravljalne ekonomike.
SICRIS ...več

DOC. DR. MELITA BALAS RANT
Dr. Melita Rant je docentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na raziskovalnem področju se ukvarja predvsem s preučevanjem strateške organizacije in strateškega vodenja v srednje velikih podjetjih, ki sledijo strategijo globalne specializacije.
SICRIS ...več


URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) je osrednja slovenska znanstveno raziskovalna ustanova na področju načrtovanja in urejanja prostora in z njo povezanih ved. Ustanovljen je bila leta 1955, kot javni raziskovalni zavod pa deluje od leta 1993 ...več
SICRIS ...več

ASIST. DR. MATEJ NIKŠIČ
SICRIS ...več

DR. DAMJANA GANTAR
SICRIS ...več

DR. SABINA MUJKIĆ
SICRIS ...več

BARBARA MUŠIČ
SICRIS ...več

 

 

 

 

PRVA STRAN

O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO

AKTIVNOSTI IN REZULTATI

KONTAKTI