Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja.

Review and analysis of development visions and potentials of Slovenian cities for defining key urban development measures.


Urejanje in načrtovanje prostora je odraz civiliziranosti, socialne ozaveščenosti, skrbi za urejeno, zdravo in trajnostno okolje ter kulturni odraz vsakega naroda. Slovenija je v svojem prostorskem razvoju doživljala več presečnih obdobij, na podlagi katerih je prostor, njegovo dojemanje in razvojni potencial danes v kritični situaciji. Težava je v nepoznavanja mehanizmov vlaganja v prostorski razvoj in nepovezanosti strok, ki prostor načrtujejo in upravljajo, kar vodi v odsotnost konsenza o optimalnih smereh razvoja. Predlagana raziskava, ki celovito in časovno neobremenjeno evidentira, valorizira in določa usmeritve za financiranje ukrepov urbanega razvoja mest in mestnih območij, lahko s svojimi izsledki preseže naključnost odločanja. Uspešno financiranje urbanega razvoja v Sloveniji in izvajanje ukrepov urbanega razvoja bistveno prispeva k družbeni blaginji - s primernimi prostorskimi rešitvami neposredno vplivamo na preobrazbo, dopolnjevanje, spreminjanje in razvoj kakovosti urbanega prostora kot generatorja splošnega razvoja države.

OSNOVNI PODATKI

RAZPIS
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP-2017« v letu 2017. Povezava ...več

RAZPISODAJALEC
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

ŠTEVILKA IN NASLOV PROJEKTA
Projekt št.: V5-1728

NOSILEC PROJEKTA
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA
izr. prof. dr. Alenka Fikfak

PARTNERJI V PROJEKTU
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Urbanistični inštitut Republike Slovenije

TRAJANJE PROJEKTA
01. 04. 2018 – 31. 3. 2019

FINANCER
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS
Ministrstvo za okolje in prostor RS


 

 

 

PRVA STRAN

O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO

AKTIVNOSTI IN REZULTATI

KONTAKTI