Študijski program URBANIZEM
Pogosto zastavljena vprašanja - FAQ

PUŠU - Prvostopenjski univerzitetni študij urbanizma
DMŠU - Drugostopenjski magistrski študij urbanizma

NOVO: Uvod v terminologijo arhitekture in urbanizma
NEW: Introduction to the Terminology of Architecture and Urbanism
obštudijska dejavnost_ extracurricular course
pod vodstvom doc. dr. Ilke Čerpes in v sodelovanju s prof. mag. Tadejem Glažarjem, asist. Vidom De Gleria, ter zunanjo sodelavko arh. Mio Crnič.

Podrobnosti …več  More about the subject  …more
…Application form

študijsko leto 2018/19
PREDZADNJA SEJE KŠZ: objava na strani ...več

ŠTUDIJSKA PRAVILA IN PRAVILNIKI
Vsi pravilniki, navodila ipd. so objavljeni tudi za študij PUŠU in DMŠU pod kategorijo Študijska pravila in pravilniki FA ...več
Podrobnosti najdete tudi v objavljenem vsakoletnem zborniku študija
PUŠU ...več
DMŠU ...več

RAZLIČNE VLOGE ZA PROŠNJE IN PODOBNO
Vsi podatki in podloge za različne prošnje so objavljeni na strani ...več


PROŠNJA ZA POGOJNI VPIS
Praviloma je to oblika, ki zaobjema naslednji možnosti:
- Prošnja za prehod v višji letnik (brez izpolnjenih pogojev)
- Prošnja za ponovni vpis v letnik (brez izpolnjenih pogojev)

Podrobnosti preberite na spletni strani pod točko Vloge ...več

UNIVERZITETNI ŠTUDIJ, ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJ:
Študenti lahko preko sistema ŠIS (NAVODILA) oddajo naslednje vloge za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve. V .doc Navodila je opisan celoten postopek.

DODATNO LETO
Vpis dodatnega leta (prvič) in podaljšanje. Vse podrobnosti za leto 2017/18 veljajo tudi za PUŠU in DMŠU. Več na strani ...več

PREKINITEV ŠTUDIJA
Podrobno velja tudi za študent PUŠU in DMŠU. Več na strani ...več

URBANISTIČNO PROJEKTIRANJE 2018/19

· PUŠU:
Urbanistično projektiranje 1 - doc. dr. Ilka Čerpes
Urbanistično projektiranje 2 - doc. mag. Polona Filipič, doc. Primož Hočevar
Urbanistično projektiranje 3 - izr. prof. dr. Alenka Fikfak

· DMŠU:
Urbanistično projektiranje 1* - izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. Aleksander Ostan
* do 5 študentov lahko izbere seminar izr. prof. Lucija Ažman Momirski
Urbanistično projektiranje 2 - študent izbere med: prof. mag. Tadej Glažar, izr. prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Ilka Čerpes, doc. mag. Polona Filipič, izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski.

Izbirni predmeti (seznam predmetov urbanizma) morajo biti vneseni v ŠIS do: 5.10.2018.

Merila za priznanje znanja, torej tudi izbirnih predmetov, so vsebinska (v kolikor dvom ali je lahko izbrani predmet iz 1. ali 2. stopnje študija).

Študent mora na študijsko leto zbrati 60 kreditnih točk (celoten letnik, minimum), lahko pa so v njegov indeks zavedene tudi dodatne vsebine (za priznavanje se odda prošnja na KŠZ). Za vse te dodatne vsebine se lahko uporabi spodaj pripeti obrazec za izbirne predmete UL, kamor se poudarjeno napiše namen obrazca (izven programa, mobilnost, dodatne vsebine ipd.).

Za zunanje izbirne predmete (v predmetniku oznaka "izbirni predmeti UL") mora biti v Referat za študijske zadeve oddana vloga ga. Danijeli Šinkovec, do datuma 10.10.2018. Vloga ...več

Za dejavnosti izven programa uporabite isti obrazec kot za izbirne predmete ...več

IZBIRNI PREDMETI IZ EMŠA, KI JIH LAHKO IZBERETE KOT ZUNANJE PREDMETE UL
Na tej povezavi je seznam priporočenih izbirnih predmetov za PUŠU ...več
Na tej povezavi je seznam priporočenih izbirnih predmetov za DMŠU...več
V okviru izbirnih vsebin UL študent lahko sam izbere iz kateregakoli študija na UL po lastni presoji predmet.

Možnosti sprememb izbirnih predmetov so možne, po posebej odobreni prošnji na KŠZ.

Bodite pozorni na seštevek kreditnih točk, ki jih morate dobiti z izbirnimi predmeti:
PUŠU – 2. Letnik = 6 ects
PUŠU – 3. Letnik = 5 ects (seznam urbanizem) + 10 ects (zunanji izbirni predmeti, iz drugih študijev npr.: EMŠA)
DMŠU – 1. Letnik = 6 ects (seznam urbanizem)
DMŠU – 2. Letnik = 6 ects (zunanji izbirni predmeti, iz drugih študijev npr.: EMŠA)

opomba: izbirni predmet Urbanistična delavnica (na PUŠU ali DMŠU) se izbere samo enkrat in velja kot izbirni predmet iz skupine študija urbanizma.

DATUM PRIJAVE NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
Rok za prijavo:  do 4. septembra 2018. Brez oddane prijave (predprijava, to še ni vpis) do datuma se je kasneje nemogoče vpisati na študij v tekočem letu. Vse potrebne priloge za študente Prvostopenjskega študija urbanizem hrani referat UL FA, ostali študentje morajo priloge po seznamu oddati do 15.9.2018. ...več

Vpis v Drugostopenjski magistrski študijski program Urbanizem za vse kandidate: 25.-26.9.2018. Študent, ki je prijavljen (do 4.9.2018) in se ne želi vpisati ne pristopi k vpisu na omenjeni datum.

DIPLOMSKE, MAGISTRSKE NALOGE
Vsi podatki so objavljeni na strani, glej posamezno kategorijo ...več
Univerzitetni študijski program 1.st. Urbanizem
Magistrski študijski program 2.st. Urbanizem

DATUMI ZA ODDAJO DIPLOMSKIH NALOG V PREGLED IN ZAGOVORI
15.2.2019 pregled, 22.2.2019 zagovor
14.6.2019 pregled, 21.6.2019 zagovor
6.9.2019 pregled, 13.9.2019 zagovor
13.9.2019 pregled, 20.9.2019 zagovor

DATUMI ZA ODDAJO MAGISTRSKIH NALOG V PREGLED IN ZAGOVORI
07.2.2019 pregled, 22.2.2019 zagovor
07.6.2019 pregled, 21.6.2019 zagovor
06.9.2019 pregled, 20.9.2019 zagovor

PRIJAVA DIPLOMSKE NALOGE
Prijava diplomske naloge in predpisana vsebina mora biti v skladu z Pravilnikom o zaključnem delu študija urbanizma ...več
in Navodili za izdelavo diplomske naloge ...več
Prijava diplomske naloge se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na strani ...več
Ob prijavi teme diplomske naloge oddate osebno mapo v obliki .pdf na e-pošto: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si
Potrjena tema (s popravki) in zapisanim datumom veljavnosti velja po Pravilniku o Zaključnem delu za študij urbanizma.

PRIJAVA MAGISTRSKE NALOGE
Prijava magistrske naloge in predpisana vsebina mora biti v skladu z Pravilnikom o zaključnem delu študija urbanizma ...več
in Navodili za izdelavo magistrske naloge ...več
Prijava magistrske naloge se odda na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na strani ...več
Ob prijavi teme magistrske naloge oddate osebno mapo v obliki .pdf na e-pošto: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si
Potrjena tema (s popravki) in zapisanim datumom veljavnosti velja po Pravilniku o Zaključnem delu za študij urbanizma.

UDK PRI DIPLOMSKI/ MAGISTRSKI NALOGI
Najmanj 10 dni pred oddajo naloge v pregled pošljete po e-pošti v knjižnico prošnjo, da vam določijo udk (priložite kazalo, prve strani vsebine naloge,… se naloga lahko še spreminja, ni potrebno da je zaključen tekst). UDK mora biti vpisan v vezanem izvodu naloge, ni obveza pri oddaji v pregled.

E-pošto pošljete v knjižnico FA: knjiznica@fa.uni-lj.si

Povezava do oblike sporočila za knjižnico ...več


ODDAJA DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE V PREGLED KOMISIJI
Postopek oddaje diplomske/magistrske naloge se prične z oddajo obrazca Odobritev pregleda diplomske...več ali magistrske naloge ...več Obrazec podpiše mentor; oddate v referat za študentske zadeve najmanj 3 dni pred rokom oddaje za pregled nalog, za katerega so vsakoletno predpisani in objavljeni termini.

Na datum pregleda diplomske/magistrske naloge oddate en nevezan izvod naloge in osebno mapo Komisiji za pregled nalog. Še isti dan vam komisija sporoči mnenje in možne popravke, dopolnitve ipd.

ZAGOVOR DIPLOMSKE/MAGISTRSKE NALOGE
Po potrditvi Komisije za pregled in zagovor diplomskih/magistrskih nalog, se predpiše datum in časovnica zaključka študija, ki obsega: razstavo in zagovor diplomskega/magistrskega dela. Razstava se postavlja 4 dni pred zagovorom glede na navodila Komisije. Razstava kot je predpisano v pravilniku (2 plakata + maketa).

Zagovor diplomske/magistrske naloge naloge obsega: predstavitev naloge v skladu s Pravilnikom in navodili (15 min diplomska naloga, 25 min magistrska naloga). Na zagovor študent prinese 3 vezane izvode naloge (+ izvod za somentorja) in osebno mapo ter 1 x CD z diplomsko nalogo v pdf.

OSEBNA MAPA
Osebna mapa naj odraža kakovost vašega urbanističnega dela. Pri tem je pomembno naslednje:  izbor projektov in nalog, ki naj obsega urbanistično projektiranje, ureditev listov, predstavljeni so lahko tudi tekstualne naloge; grafična usklajenost nalog. Dodani del so lahko tudi: fotografije, hobiji, izdelki,… obštudijsko delo ipd.

PLAČILO ZAKLJUČNEGA DELA Z ZAGOVOROM
Več to tem si preberite na strani ...več
ter v skladu z objavo z dne 26.01.2018 Plačilo zaključnega dela z zagovorom (obvestila) ...več, ki predvideva: Na osnovi dialoga med predstavniki študentov in vodstva UL je dne 14.10.2017 pričela veljati novela Statuta UL (Ur.l. 56/2017), ki v 202. členu dodaja pojasnilo:  ''Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.'

ŠTUDIJSKA PRAKSA PUŠU, DMŠU
Obrazec za potrditev prakse dobite v Referatu za študente. Poročilo (PUŠU) naj bo napisano glede na priloženi template ...več
DMŠU oddate samo potrjeno potrdilo o praksi koordinatorju Študijske prakse.
Za izvajanje prakse se lahko prijavite za: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urbanistični inštitut RS, Ljubljanski urbanistični Zavod.
Prijave oddane do naslednjih terminov: 5.10.2018, 5.1.2019, 5.4.2019, 5.7.2019 na e-pošto: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si s pripisom stopnje študija in izbrano inštitucijo. Po navedenih datumih FA odda prošnje na želeno inštitucijo, po potrditvi se študent dogovarja z inštitucijo o terminu in načinu izvedbe.
Prakso lahko izvedete tudi na drugih inštitucijah, po individualnem dogovoru (občine, biroji ipd.).