Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016
OSNOVNI PODATKI

RAZPIS
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 ...več

RAZPISODAJALEC
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

ŠTEVILKA PROJEKTA
Projekt št.: V5-1654

NOSILEC PROJEKTA
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA
Prof. dr. Martina Zbašnik-Senegačnik

PARTNERJI V PROJEKTU
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper

TRAJANJE PROJEKTA
1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

FINANCER
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport RS


MONOGRAFIJA Pogledi na prostor javnih vrtcev in šol je nastala kot nadgradnja vsebinam, ki so bile predvidene in obdelane v okviru projekta CRP.
v izdelavi


PRVA STRAN

O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO

REZULTATI

MONOGRAFIJA - VRTCI IN ŠOLE

KONTAKT