Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016
ANALIZA MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE URBANIH PROJEKTOV Z UPORABO JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Oblikovanje JZP je ključno za izvajanje in upravljanje posegov v prostor. Glavni cilj projekta Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo JZP je na podlagi analize Strategije pametne specializacije (SPS) in analize sprejetih TUS ter primerov dobre prakse definirati sistem odločanja o prednostnih posegih, ki naj se izvajajo z JZP.

RAZPIS
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016 ...več

RAZPISODAJALEC
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS

ŠTEVILKA PROJEKTA
Projekt št.: V5-1651

NOSILEC PROJEKTA
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTA
prof. dr. Bojan Bugarič

PARTNERJI V PROJEKTU
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Urbanistični inštitut republike Slovenije

TRAJANJE PROJEKTA
1. 10. 2016 – 30. 9. 2017

FINANCER
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS
Ministrstvo za okolje in prostor RS

 

 

 

PRVA STRAN

O PROJEKTU

PARTNERJI

AKTUALNO

REZULTATI

KONTAKT