Seznam pedagogov po delovnih mestih
Mladi raziskovalec

asist. Kristijan Lavtižar
Katarina Rus
asist. Martin Valinger Sluga

 

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJ

ASISTENT

STROKOVNI SODELAVEC

RAZISKOVALEC

MLADI RAZISKOVALEC