Raziskovalni projekti
  • Šifra raziskovalnega projekta:  J5-7295
    Vodja raziskovalnega projekta: dr. Tadeja Zupančič
    Naziv raziskovalnega projekta: Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah

Projects
  • Project code: J5-7295
    Project head: dr. Tadeja Zupančič
    Project: Urban renewal decision support system balancing energy efficiency and management of local resources in neighbourhoods in Slovenia