Pravila citiranja

Navajanje literature v seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah, doktorskih disertacijah ter člankih.

V znanstvenih in strokovnih krogih obstaja VEČ NAČINOV CITIRANJA oz. navajanja literature. Seveda se pojavljajo manjše razlike tako znotraj posameznih ved kot tudi znotraj različnih znanstvenih tradicij. Marsikdaj celo posamezne strokovne revije zahtevajo točno določen način navajanja. Bistveno je predvsem, da navedemo vse ključne podatke in da znotraj istega dela VEDNO uporabljamo isti način citiranja. 

Najbolj pogosti so:

1. ISO način citiranja in navajanja virov ...več
2. Harvardski način citiranja in navajanja virov ...več
3. APA način citiranja in navajanja virov (po 5. verziji standardov) ...več
4. Čikaški način citiranja in navajanja virov ...več