Specializirane zbirke

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - DiKUL

Združevalni iskalnik (meta iskalnik) omogoča hkratno iskanje po informacijskih virih Univerze v Ljubljani s povezavami na celotna besedila. Rezultati iskanj so združeni in prikazani v enotnem seznamu zadetkov. Iskalnik sproti preverja dostopnost tako elektronskih kot tudi tiskanih verzij gradiva.

Vsebinsko podporo portalu nudijo vse knjižnice članic Univerze v Ljubljani. Vključena je večina naročniških informacijskih virov, ki so dostopni na Univerzi v Ljubljani (specializirane podatkovne zbirke, servisi e-revij in e-knjig ter računalniški knjižnični katalogi knjižnic Univerze v Ljubljani, Centralne tehniške knjižnice in Narodne in univerzitetne knjižnice).

Združevalni iskalnik Metalib in povezovalnik SFX sta izdelka podjetja Exlibris. Nameščena sta po številnih univerzitetnih in znanstvenih knjižnicah po svetu (Harvard, Dunaj, Sorbona, Kongresni knjižnici idr.). Tehnično podporo in upravljanje portala izvaja Centralna tehniška knjižnica v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico.

Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Portal dLib.si je spletni portal, ki omogoča iskanje po elektronskih virih in prost dostop do obsežne virtualne zbirke gradiv z različnih znanstvenih in strokovnih področij. V Digitalno knjižnico Slovenije so vključene revije, knjige, rokopisi, zemljevidi, fotografije, glasba in priročniki in tudi visokošolska dela (magistrske naloge in doktorske disertacije).

COMPENDEX
Bibliografska zbirka s področja tehnike, tehnologij, aplikacij, upravljanja in vodenja. Dostop je možen z računalnikov v univerzitetni računalniški mreži oz. prek Oddaljeni dostop do informacijskih virov UL

Iconda
Vodilna baza znanstvene in strokovne literature s področja gradbeništva in arhitekture

Journal Citation Reports (JCR)
Podatki o faktorjih vpliva (impact factor)
dostop z računalnikov v univerzitetni računalniški mreži

PaperInvited
Podatkovna zbirka PapersInvited (World's Largest Database of Calls for Papers) mogoča iskanje po mednarodnih razpisih za znanstvena srečanja z različnih strokovnih področij, pregled koledarja dogodkov, oglaševanje lastnih konferenc, ob tem pa vsakemu posamezniku dovoljuje tudi oblikovanje osebnega strokovnega profila in redno obveščanje o najnovejših razpisih po elektronski pošti. Za to je potreben e-naslov z domeno uni-lj.si, ki je istočasno tudi "user id".
Zbirka je namenjena znanstvenikom, raziskovalcem, profesorjem in študentom na Univerzi v Ljubljani.
Dostop je omogočen z IP-naslovov računalnikov registriranih v računalniški mreži UL.

ProQuest Central
ProQuest Central je ena največjih multidisciplinarnih zbirk namenjena iskanju znanstvene in strokovne ter poljudne literature iz več kakor 160 predmetnih področij med katerimi so tudi tehnika, naravoslovje, telekomunikacije, računalništvo idr. Zbirka je dostopna na lokacijah računalnikov registriranih v računalniški mreži UL in z Oddaljenim dostopom do informacijskih virov UL za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani.

Web of Science (WoS)
Baza podatkov z indeksi citiranosti
dostop z računalnikov v univerzitetni računalniški mreži oz. Oddaljeni dostop do informacijskih virov UL

Science Direct
Vodilna baza s polnimi besedili člankov v znanstvenih revijah in poglavji v knjigah
Dostop z računalnikov v univerzitetni računalniški mreži.