Vpis in članstvo

Za članstvo v knjižnici FA potrebujete veljaven osebni dokument in podpisano pristopno izjavo. Član poravna članarino za koledarsko leto vnaprej. Za študente UL je članarina za knjižnico vključena v ceno vpisnine za tekoče študijsko leto.