Zaposleni

Renata Stella Čop, univ.dipl.umetn.zgod.
višji bibliotekar – vodja knjižnice
01 20 00 723  |  renata.stella@fa.uni-lj.si

Mojca Dolčič, univ.dipl.bibl.in zgod.
izposoja, bibliografije
01 20 00 751  |  mojca.dolcic@fa.uni-lj.si

Tina Musec, univ.dipl.bibl.in sinol.
izposoja
01 20 00 751  |  tina.musec@fa.uni-lj.si