Predstavitev knjižnice

Knjižnica FA je visokošolska knjižnica, namenjena predvsem potrebam študentov, profesorjev in raziskovalcev FA pri študiju in pri njihovem pedagoškem ter raziskovalnem delu.

Knjižnica skrbi za:
- sistematično zbiranje, hranjenje in izposojo strokovnega gradiva
- dopolnjevanje zbirke obvezne in priporočene literature za študij pri posameznih predmetih,
- dopolnjevanje referenčne čitalniške zbirke (slovarji, strokovni priročniki, enciklopedije…)
- kontinuirano zbiranje in hranjenje vodilnih domačih in tujih revij s področja arhitekture in urbanizma
- dopolnjevanje osebnih bibliografij raziskovalcev
- dostop do informacijskih virov

Namen knjižnice je utrjevanje njene aktivne vloge v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti matične fakultete z nudenjem učinkovite podpore in z zagotavljanjem hitrih, visoko kakovostnih knjižničnih in informacijskih storitev pri zadovoljevanju informacijskih potreb njenih primarnih uporabnikov.