Pred vami je prva številka nove spletne revije, ki jo izdajata  Fakulteta za arhitekturo in  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Namen revije je objavljanje znanstvenih in strokovnih člankov, ki se ukvarjajo z arhitekturnimi in urbanimi teorijami, s poudarkom na raziskovalnem delu, ki nastaja vzporedno s pedagoškim, strokovnim in raziskovalnim procesom na fakultetah in v drugih okoljih.

Revija IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora prosto dostopna na spletni strani: http://www.iu-cg.org/.


IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora
Zamisel o ustanovitvi revije IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora izhaja iz uspešne znanstvene monografije z istim naslovom "Igra ustvarjalnosti". Revija bo objavljala recenzirane znanstvene članke, recenzije knjig, predstavitve raziskovalnih in strokovnih projektov, predstavitve delavnic, predstavitve znanstvenih in strokovnih srečanj, predstavitve strokovnih ogledov in znanstvenih kongresov ter podobno.

CREATIVITY GAME – Theory and Practice of Spatial Planning
The idea behind the founding of the journal CREATIVITY GAME – Theory and Practice of Spatial Planning emerged from a successful scientific monograph with the same title Creativity Game. The journal is published jointly by the Faculty of Architecture and the Faculty of Civil and Geodetic Engineering, both of the University of Ljubljana. The journal shall publish peer-reviewed scientific articles, book reviews, presentations of research and professional projects, workshop presentations, presentations of scientific and professional meetings, presentations of professional visits, scientific conferences and similar.

Revija je prosto dostopna
na spletni strani: http://www.iu-cg.org/Naslov uredništva / Address:

REVIJA IGRA USTVARJALNOSTI
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Zoisova 12, 1000 Ljubljana

t: +386 (0)1 2000 775
f: +386 (0)1 425 74 14
e: revijaiu@fa.uni-lj.si

Izdajatelja:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (UL FA) in 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)