Urbanizem - Literatura
 

  • Igra Ustvarjalnosti/The Creativity Game ...več
  • Pametni Urbanizem/Inovativni pristopi ...več
  • Pametni Urbanizem/Graditi demokracijo – lokalni urbanizem ...več
  • Osredinjenje kraja Brezovica / Urbanistično arhitekturna delavnica ...več
  • Človek in Prostor/Man and space ...več
  • Pametni urbanizem_učiti trajnost/Smart urbanistm_teaching sustainability …več
  • Urbanistično-arhitekturna delavnica za območje urejanja mestnega jedra Črnomlja ...več
  • Conference Places & Technologies – Nova Gorica 2015, Book of abstracts ...več
  • Conference Places & Technologies – Nova Gorica 2015, Book of proceedings ...več