Študijski program Urbanizem

Predmet Letnik (skupina) Opis predmeta
Ažman Momirski Lucija Urbanistično projektiranje 1, 2    
Blenkuš Matej Konstrukcije 1  
Bonča Jaka Predstavitvene tehnike 1 1  
Cirman Andreja Ekonomika stanovanjskega trga 2  
Čeferin Petra Arhitekturna teorija in kritika IP A1  
Čerpes Ilka Urbanistično projektiranje 1, 2    
Čerpes Ilka Zgodovina in teorija urbanizma 2  
Dešman Mihael Zgodovina in teorija arhitekture 1  
Dimitrovska Andrews Kaliopa Projektno vodenje in nadzor v urbanizmu 2  
Ettlinger Or Digitalne metode in predstavitve 1  
Fikfak Alenka Urbanistično projektiranje 1, 2    
Florijančič Miloš Urbanistično projektiranje 1, 2    
Gabrijelčič Peter Osnove urbanizma  1  
Gabrijelčič Peter Urbanistično projektiranje 1, 2    
Gabrijelčič Peter Krajinska arhitektura 2  
Glažar Tadej Predstavitvene tehnike 1 1  
Glažar Tadej Urbanistično projektiranje 1, 2    
Glažar Tadej Arhitekturno oblikovanje 2  
Hočevar Marjan Urbana sociologija 2  
Ifko Sonja Urbanistično projektiranje 1, 2    
Kajfež Bogataj Lučka Okoljski vidiki trajnostnega razvoja 1  
Kovač Bogomir Prostorska ekonomika in upravljanje 2  
Koželj Janez Zgodovina in teorija arhitekture 1  
Koželj Janez Urbanistično projektiranje 1, 2   pdf
Koželj Janez Zgodovina in teorija urbanizma 2  
Krušec Tomaž Urbanistično projektiranje 1, 2    
Kušar Domen Opisna geometrija 1  
Kušar Domen Splošna varnost IP A1  
Lakner Mitja Matematika 1  
  Predstavitvene tehnike 1 1  
  Temelji geodezije in kartografije 1  
Pličanič Senko Pravni temelji urejanja prostora 2  
Plut Dušan Urbana ekologija 1  
Rakar Albin Komunalna infrastruktura 2  
Repe Blaž Temelji informacijske tehnologije in GIS 1  
Šubic Kovač Maruška Komunalna infrastruktura 2  
Zorec Maruša Urbanistično projektiranje 1, 2    
Zorec Maruša Arhitekturno oblikovanje 2  
Zorc Mitja Materiali in oblike IP A1  
Zupančič Tadeja Osnove urbanizma  1  
Žura Marijan Načrtovanje prometnih infrastrukt sistemov 2