Urbanizem - Vloge
Vloge (Arh in Urb) ...več

Člani Komisije za pregled in zagovor zaključnih del na PUŠU in DMŠU_2020/21
prof. mag. Tadej Glažar (predsednik)
izr. prof. dr. Alenka Fikfak (članica, namestnica predsednika)
doc. dr. Ilka Čerpes (članica, namestnica predsednika)
doc. mag. Polona Filipič (članica, namestnica predsednika)
doc. dr. Matevž Juvančič (član, namestnik predsednika)
izr. prof. dr. Tadeja Zupančič (članica)
izr. prof. dr. Tomaž Novljan (član)
doc. Aleksander Ostan (član)
doc. Primož Hočevar (član)

Vabljeni zunanji člani
doc. dr. Gregor Čok (FGG)
asist. Nejc Černigoj (Genius loci)
doc. dr. Matej Nikšič (UI RS)
dr. Luka Mladenovič (UI RS)
dr. Tomaž Pipan (BF)
Damjan Uranker (MOP)

Pri pregledu in zagovoru je komisija sestavljana iz predsednika in 2 članov.

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Urbanizem

DIPLOMSKO DELO:

Datumi v študijskem letu 2012/21 za zaključevanje:
- 6.11.2020 pregled, 13.11.2020 zagovor
- 4.12.2020 pregled, 11.12.2020 zagovor
- 5.3.2021 pregled, 12.3.2021 zagovor,
- 2.4.2021 pregled, 9.4.2021 zagovor 
- 24.6.2021 pregled, 2.7.2021 zagovor
- 10.9.2021 pregled,17.9.2021 zagovor

- Vloga za odobritev teme diplomskega dela ...več eng version ...more
- Vloga za odobritev pregleda diplomskega dela ...več eng version ...more
- Pravilniki, vloge, template ipd. ...več eng version ...more

- Vloga za podaljšanje teme diplomskega dela ...več

Pred oddajo vloge za prijavo teme morajo biti opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. letnika in Urbanistično projektiranje iz 3. letnika.

Vloga za odobritev pregleda diplomskega dela mora biti oddana 5 dni pred datumom pregleda.

Osebno mapo oddate ob prijavi teme na email: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

UDK diplomske naloge – prošnja, da se dodeli številka na podlagi kazala in max 10 strani naloge. Najmanj 10 dni pred oddajo naloge v pregled na naslov: knjiznica@fa.uni-lj.si

Povezava do oblike sporočila za knjižnico ...več

Vsi vnosi v ŠIS morajo biti zaključeni 5 dni pred zagovorom diplomskega dela.

Plačilo zaključnega dela z zagovorom ...več


Zagovor diplomske naloge:
-
3 izvodi vezane diplomske naloge
- Osebna mapa (poljubna oblika; obvezni del predmeti urbanistično projektiranje)
- Razstava kot je predpisano v pravilniku (2 plakata + maketa) – vsaj 3 dni pred zagovorom
- Prestavitev diplomske naloge, ki traja max 15 min
- 1 x CD z diplomsko nalogo v pdf


Drugostopenjski študijski program Urbanizem

MAGISTRSKO DELO:

Datumi v študijskem letu 20120/21 za zaključevanje:
- 6.11.2020 pregled,  20.11.2020 zagovor
- 4.12.2020 pregled, 18.12.2020 zagovor
- 5.3.2021 pregled,  19.3.2021 zagovor
- 2.4.2021 pregled, 16.4.2021 zagovor   
- 24.6.2021 pregled,  9.7.2021 zagovor
- 10.9.2021 pregled, 24.9.2021 zagovor


- Vloga za odobritev teme magistrskega dela ...več  eng version ...more
- Vloga za odobritev pregleda magistrskega dela ...več eng version ...more
- Pravilniki, vloge, template ipd. ...več eng version ...more

- Vloga za podaljšanje teme magistrskega dela ...več

Pred oddajo vloge za prijavo teme morajo biti opravljeni vsi izpiti.

Vloga za odobritev pregleda magistrskega dela mora biti oddana 5 dni pred datumom pregleda.

Osebno mapo oddate ob prijavi teme na email: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

UDK diplomske naloge – prošnja, da se dodeli številka na podlagi kazala in max 10 strani naloge. Najmanj 10 dni pred oddajo naloge v pregled na naslov: knjiznica@fa.uni-lj.si

Povezava do oblike sporočila za knjižnico ...več

Plačilo zaključnega dela z zagovorom ...več

Zagovor magistrske naloge:
-
3 izvodi vezane magistrske naloge
- Osebna mapa (poljubna oblika; obvezni del predmeti urbanistično projektiranje)
- Razstava kot je predpisano v pravilniku
- Prestavitev magistrske naloge, ki traja max 25 min
- 1 x CD z magistrsko nalogo v pdf

Dodatne podrobnosti na podstrani FAQ ...več