Urbanizem - Vloge
Vloge (Arh in Urb) ...več

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Urbanizem

DIPLOMSKO DELO:

Datumi v študijskem letu 2018/19 za zaključevanje:
- 15.2.2019 pregled, 22.2.2019 zagovor
- 14.6.2019 pregled, 21.6.2019 zagovor
- 06.9.2019 pregled, 13.9.2019 zagovor
- 13.9.2019 pregled, 20.9.2019 zagovor

- Vloga za odobritev teme diplomskega dela ...več 
- Vloga za odobritev pregleda diplomskega dela ...več
- Pravilniki, vloge, template ipd. ...več

Pred oddajo vloge za prijavo teme morajo biti opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. letnika in Urbanistično projektiranje iz 3. letnika.

Vloga za odobritev pregleda diplomskega dela mora biti oddana 5 dni pred datumom pregleda.

Osebno mapo oddate ob prijavi teme na email: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

UDK diplomske naloge – prošnja, da se dodeli številka na podlagi kazala in max 10 strani naloge. Najmanj 10 dni pred oddajo naloge v pregled na naslov: knjiznica@fa.uni-lj.si

Vsi vnosi v ŠIS morajo biti zaključeni 5 dni pred zagovorom diplomskega dela.

Plačilo zaključnega dela z zagovorom ...več


Zagovor diplomske naloge:
-
3 izvodi vezane diplomske naloge
- Osebna mapa (poljubna oblika; obvezni del predmeti urbanistično projektiranje)
- Razstava kot je predpisano v pravilniku (2 plakata + maketa) – vsaj 3 dni pred zagovorom
- Prestavitev diplomske naloge, ki traja max 15 min
- 1 x CD z diplomsko nalogo v pdf


Drugostopenjski študijski program Urbanizem

MAGISTRSKO DELO:

Datumi v študijskem letu 2017/18 za zaključevanje:
- 07.2.2019 pregled, 22.2.2019 zagovor
- 07.6.2018 pregled, 21.6.2019 zagovor
- 06.9.2019 pregled, 20.9.2019 zagovor

- Vloga za odobritev teme magistrskega dela ...več 
- Vloga za odobritev pregleda magistrskega dela ...več
- Pravilniki, vloge, template ipd. ...več

Pred oddajo vloge za prijavo teme morajo biti opravljeni vsi izpiti.

Vloga za odobritev pregleda magistrskega dela mora biti oddana 5 dni pred datumom pregleda.

Osebno mapo oddate ob prijavi teme na email: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

UDK diplomske naloge – prošnja, da se dodeli številka na podlagi kazala in max 10 strani naloge. Najmanj 10 dni pred oddajo naloge v pregled na naslov: knjiznica@fa.uni-lj.si

Plačilo zaključnega dela z zagovorom ...več

Zagovor magistrske naloge:
-
3 izvodi vezane magistrske naloge
- Osebna mapa (poljubna oblika; obvezni del predmeti urbanistično projektiranje)
- Razstava kot je predpisano v pravilniku
- Prestavitev magistrske naloge, ki traja max 25 min
- 1 x CD z magistrsko nalogo v pdf