GURS - Geodetska uprava RS

Študenti lahko pridobijo podatke GURS za študijske namene v okviru študija na Fakulteti za arhitekturo in sicer preko e-Učilnice.
V njej pod rubriko Razno poiščite 'predmet' Podatki GURS, se vanj prijavite in sledite navodilom.