Certifikat konzorcija Pasivna hiša
ZAKAJ PREVERJATI KAKOVOST NAČRTOVANJA IN IZVEDBE PASIVNIH HIŠ? ...več

OKNA IN STREŠNA OKNA - SEZNAM CERTIFIKATOV KONZORCIJA PASIVNA HIŠA:

Okno Mega Passiv-P, Marles d.o.o.  ...več

Strešno okno GGU -K-- 008230, Velux d.o.o. ...več

TESNILNI SISTEM - SEZNAM CERTIFIKATOV KONZORCIJA PASIVNA HIŠA

Tesnilni sistem, Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.

SEZNAM DETAJLOV S PRIDOBLJENIMI CERTIFIKATI KONZORCIJA PASIVNA HIŠA:

Stik notranjega vogala zunanjega zidu, Jub d.o.o.  ...več

Stik medetažne plošče in zunanjega zidu, Jub d.o.o. ...več

Stik notranjega zidu in kletne plošče - neogrevana klet, Jub d.o.o.   ...več

Stik notranjega zidu z zunanjim zidom, Jub d.o.o.    ...več

Stik stropne plošče in zunanjega zidu, Jub d.o.o.  ...več

Vgradnja francoskega okna v zunanji zid - izhod - spodnji del, Jub d.o.o.   ...več

Vgradnja okna v zunanji zid - roleta - zgornji del, Jub d.o.o.    ...več

Vgradnja okna v zunanji zid - spodnji del , Jub d.o.o.  ...več

Vgradnja okna v zunanji zid - stranski del, Jub d.o.o.    ...več

Vgradnja okna v zunanji zid - zgornji del, Jub d.o.o.    ...več

Vgradnja okna v zunanji zid - žaluzija - zgornji del, Jub d.o.o.   ...več

Stik zunanjega vogala zunanjega zidu, Jub d.o.o.     ...več

 

V PRIPRAVI...

SEISMIC temeljna blazina XPS - podkleten objekt, Fibran Nord d.o.o. ...več

SEISMIC temeljna blazina XPS - nepodkleten objekt, Fibran Nord d.o.o. ...več

Vogalni stik zunanjih sten iz opeke, Wienerberger opekarna Ormož d.d.   ...več

Stik medetažne konstrukcije z zunanjo steno iz porobetona, Xella Porobeton SI d.o.o.  ...več

Stik poševne strehe z zunanjo steno iz porobetona, Xella Porobeton SI d.o.o. ...več

Stik ravne strehe z zunanjo steno iz porobetona, Xella Porobeton SI d.o.o. ...več

Stik zunanje stene iz porobetona s temeljno ploščo na terenu, Xella Porobeton SI d.o.o. ...več

Stik opečne stene s temeljno ploščo na terenu, Fibran Nord d.o.o. ...več

Stik opečne stene s temeljno ploščo v kleti, Fibran Nord d.o.o.   ...več

Stik ravne ozelenjene strehe z opečno steno, Fibran Nord d.o.o.   ...več

Stik opečne stene s poševno streho, Wienerberger opekarna Ormož d.d. ...več

Stik opečne stene s temeljno ploščo na terenu, Wienerberger opekarna Ormož d.d.   ...več

Vgradnja okna v opečno steno, Wienerberger opekarna Ormož d.d.  ...več

Okenska preklada v opečni steni, Wienerberger opekarna Ormož d.d  ...več

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA KONZORCIJA PASIVNA HIŠA ...več

 

Prva stran
Namen
Pasivna hiša
Svetovanje
Bivalno ugodje
Člani
Izobraževanje
Certifikat konzorcija Pasivna hiša
Finančne vzpodbude
Slovenske pasivne hiše
Dosežki članov
Publikacije
Vabila članov
Dnevi pasivne hiše