Informativno gradivo za študij
Enoviti MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA: 
Predstavitev študijskega programa 2017/18 ...več

Single MASTERS STUDY PROGRAMME ARCHITECTURE:
Presentation of the study programme 2017/18 ...more


ARHIV programov:
 
Enoviti MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA 2016/2017 ...več 
Enoviti MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA 2014/2015 ...več
Single MASTERS STUDY PROGRAMME ARCHITECTURE 2016/2017 ...več 
Single MASTERS STUDY PROGRAMME ARCHITECTURE 2014/2015 ...more

Enoviti MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA januar 2010 ...več
Predlog enovitega univerzitetnega študija arhitekture 2007/08 ...več
Sprejeti enoviti MAGISTRSKI PROGRAM ARHITEKTURA 2007/08 ...več


Prehod iz starega v novi študijski program
V študijskem letu 2008/2009 je možno opravljanje dodatnih izbirnih predmetov, ki se lahko ob prehodu v novi program priznajo kot obvezni. Pogoji za prehajanje med starim in novim programom se upoštevajo tudi v primeru zaključenega študija. Z opravljanjem navedenih diferencialnih izpitov lahko univerzitetni diplomirani inženirji arhitekture pridobijo strokovni naslov "MAGISTER INŽENIR ARHITEKTURE". Informacije za vpis v prvi letnik, za vzporedni študij, za vpis diplomantov in tujcev so objavljene v (vsakoletnem) besedilu razpisa.


Priloge :
01. pogoji
02. prevajanje predmetnikov

Dodatni izbirni predmeti
Prijave na dodatne izbirne predmete (zaradi možnosti uveljavljanja v novem štud. programu) potekajo od 1. do 14. oktobra  
na začetku vsakega študijskega leta preko ankete na ŠIS-u.
Anketa je namenjena študentom, ki so vpisani v 5. letnik (oz. 9. semester), absolvent oz. podaljšani absolvent.


Seznam dodatnih izbirnih predmetov
(za prehod na enoviti magistrski študij) ...več


< Nazaj