ATRIUM projekt/project
ARHITEKTURA TOTALITARNIH REŽIMOV DVAJSETEGA STOLETJA V UPRAVLJANJU MESTA / ARCHITECTURE OF TOTALITARIAN REGIMES OF THE XXTH CENTURY IN URBAN MANAGEMENT

IZVLEČEK: V državah jugovzhodne Evrope je mogoče najti vrsto objektov, ki na različne načine odražajo vso raznolikost totalitarizmov dvajsetega stoleta. Marsikateri izmed njih zato niso ovrednoteni v skladu s sodobnimi trendi trajnostnega razvoja, še posebej s kulturno dimenzijo trajnosti. Zato prihaja do uničevanja pomembnih sledi arhitekturne dediščine navedenega obdobja. Projekt izhaja iz predpostavke, da lahko omenjena dediščina postane pomembno izhodišče lokalnega razvoja, še posebej v transnacionalni povezanosti. Zato projekt razvija in promovira Evropsko kulturno pot arhitekture

PROGRAMSKI IN PROJEKTNI OKVIR / PROGRAMME AND PROJECT CONTEXT
Programi transnacionalnega sodelovanja EU / Transnational Cooperation Programmes - EU ...več / ...link

Program Jugovzhodna Evropa / Programme South East Europe ...več / ...link

European Institute of Cultural Routes ...več/link

Council of Europe - Cultural Routes ...več/link

PARTNERSTVO / PARTNERSHIP
Vodilni partner projekta je Municipality of Forli. Poleg UNiverze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo pa so partnerji še: Province of Forli-Cesena, Municipality of Velenje, The National Institute of Immovable Cultural Heritage, Municipality of Plovdiv, Szechenyi Istvan University, Local Government of Gyor City with County Rank, Institute of Construction and Architecture of the Slovak Academy of Sceinces, Metropolinate of Moldavia and Bucovina - Archidiocese of lasi, Institute for Innovation & Sustainable Development AEIPLOUS, Cultural & Educational Technology Institute ATHENA - Research & Innovation Centre in Information, Communication and Knowledge Technologies, Town of Labin, Fund of microregional tourism cluster Subotica-Palic , Tirana Municipality, Rotor - organization for development of tourism of region Doboj, Ministry of Culture Bulgaria, Municipality of Rasa.

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani kot projektna partnerica / University of Ljubljana, Faculty of Architecture as Project Partner ....več/link

Občina Forli kot vodja projekta / Municipality of Forli as Lead Partner ...več/link

Občina Velenje kot projektna partnerica / Municipallity of Velenje as Project Partner ...več/link

Mesto Labin kot projektni partner / Municipality of Labin as Project Partner ...več/link

OBJAVE PROJEKTA, DOGODKOV, REZULTATOV / PUBLICATIONS:
Izhodiščni primeri iz Slovenije: Arhitektura politične infrastrukture / Architecture of political infrastructure ...več/link

Objava izvečka projekta / Notification of ATRIUM project by European Institute of Cultural Routes ...več/link

 

ATRIUM WEB

ATRIUM FORUM

ATRIUM VIDEO