Študentski svet FA - ŠSFA
Sestava ŠSFA v študijskem letu 2014/2015

Predsednik:
Gašper Skalar

Podpredsednik:
Aleš Žmavc

Tajnik: 
Manca Starman


Člani senata FA:

Tea Savić
Gašper Skalar
Danica Sretenović
Tia Šanović

Članici študijske komisije FA:
Klara Prošek
Manca Starman

Člana komisije za kakovost FA:
Simon Jemec
Aleš Žmavc

Član Upravnega odbora FA:
Manca Starman

Člani ŠSFA:
Ana Belčič
Simon Jemec
Klara Prošek
Tea Savić
Gašper Skalar
Danica Sretenović
Manca Starman
Tia Šanović
Žan Plevnik
Aleš Žmavc 

 

PREDSTAVITEV

ČLANI