izr. prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik,univ.dipl.inž.arh.
 

BIOGRAFIJA

matura, Gimnazija Kočevje (1980)    
univ.dipl.inž.arh., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1986)    
magisterij , Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1992)    
doktorat , Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1996)   

Delovno področje      
Tehnologije gradnje in gradiva v arhitekturi (asistentka)    
Eko-logična arhitektura, izbirni predmet III. letnik (nosilka predmeta)    
Projektiranje in kompozicija – usmerjeni seminar (nosilka predmeta