Predpisi,merila, pravilniki FA
Pravila o organizaciji in delovanju FA:
- Pravila o organizaciji in delovanju UL FA  ...več
- Navodila za zagotavljanje in spoštovanje prepovedi kajenja UL FA ...več
- Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na UL FA ...več

Varovanje podatkov :
- Pravilnik o varnosti obdelave osebnih podatkov na UL (23.4.2020) ...več
- Pooblaščena oseba (DPO) za področje GDPR na ravni UL ...več

Pravilnik o založniški dejavnosti FA
- Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo ...več

Prispevki in vrednotenje stroškov na UL
- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (velja od š.l. 2012/13 dalje) ...več
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev :
- Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani ...več
- Criteria for Appointment to the Titles of University Teachers, Researchers and Associates at the University of Ljubljana ...več
- Obrazec za predstavitev kandidat / CV presentation form ...več

- Intranet ULFA ...več
- Spletna stran UL - Habilitacije ...več

Merila in postopki za podeljevanje priznanj umetniških del
- Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj umetniških del kot pogoj za izvolitev v naziv UL ...več

 

< Nazaj