Predpisi,merila, pravilniki FA
Pravila o organizaciji in delovanju FA:
- Pravila o organizaciji in delovanju UL FA - ZVis 2017 ...več
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za arhitekturo ...več
- Navodila za zagotavljanje in spoštovanje prepovedi kajenja UL FA ...več

Varovanje podatkov :
- O varovanju osebnih in zaupnih podatkov ...več
- Pooblaščena oseba (DPO) za področje GDPR na ravni UL ...več

Pravilnik o založniški dejavnosti FA
- Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo ...več

Prispevki in vrednotenje stroškov na UL
- Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (velja od š.l. 2012/13 dalje) ...več
Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev :
- Spremembe meril (5.2019) za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL ...več

- Senat UL je dne 25.10.2011 sprejel Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, ki začnejo veljati 1.11.2011. Objavljena so tu ...več

Merila in postopki za podeljevanje priznanj umetniških del
- Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj umetniških del kot pogoj za izvolitev v naziv UL ...več

 

< Nazaj