doc dr Domen Zupančič
Curriculum Vitae, Biografija

Docent z doktoratom znanosti, (2006 > ) deluje na UL Fakulteti za arhitekturo. Predava in sodeluje pri predmetih dodiplomskega študija, smer ARH: redni predmet: Upravljanje v arhitekturi (VII. sem.); izbirni predmet: Vernakularna arhitektura (VI. sem.), Rekreacijske zgradbe (VI. sem.). Na UL FA vodi usmerjeni seminar (VII. – IX. sem.), ki je usmerjen na predvsem na področje gerontološki centrov in arhitekture za starejše generacije. Ukvarja se z ekonomiko v arhitekturi v iskanju izvorov oblike in raziskovanju delovanja arhitekturnih elementov. Deluje multidisciplinarno s kombiniranjem antropologije preučuje arhitekturo na osnovi kulture, tradicije in logike razmišljanja. Znanstveno raziskovanje področja ekonomike zajema razvijanje novih metod preučevanja in metodologij, ki omogočajo prepoznavanje načinov zasnove objektov v preteklosti in apliciranje spoznanj v sodobne tokove. Teoretska spoznanja izhajajoča iz vernakularnega oblikovanja prostora vnaša v današnje rešitve urejanje in upravljanja prostora. Področje raziskav zajema raziskovanje zveznosti med obliko, materiali (les, kamen, glina, papir, karton), klimatskimi pogoji in razpoložljivimi sredstvi (čas, finančna sredstva, človeški viri). Je avtor ali soavtor različnih stanovanjskih objektov in linijskih infrastrukturnih objektov (avtocestni odseki, tunelski portali, viadukti). Pri svojem delu povezuje arhitekturo in ekonomijo.
Na pedagoškem področju deluje kot mentor pri seminarskih nalogah, mentor pri diplomskih / magistrskih nalogah ter kot organizator in vodja arhitekturnih delavnic (domačih, tujih in medinstitucionalnih). Ukvarja se s predšolskimi otroci v okviru medgeneracijskih projektov med vrtci, osnovnimi šolami in univerzo. Na področju pedagogike deluje s Pedagoško fakulteto UL in Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov RS ZDSLU. Povezuje se tudi z drugimi članicami UL in zunanjimi organizacijami ter deluje kot somentor ali zunanji strokovnjak pri projektih (Ekonomska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Kaatia d.o.o., ZAG, Univerza na Primorskem).
Oblikuje opremo objektov in elemente za serijsko proizvodnjo ter drugo opremo iz naravnih materialov. Deluje na področju otroških igral in športne opreme, EU Leader program: Inovativna igrala, načrtovanje otroških igrišč na Gorenjskem (2012). Deluje tudi kot oblikovalec monografskih publikacij. Na UL FA deluje kot glavni urednik znanstvene revije AR, arhitektura, raziskave ISSN 1580-5573.
Poleg akademskega delovanja se udejstvuje pri prenosu teorije v prakso. Od leta 2012 poglobljeno sodeluje z ustanovami kot so domovi za starejše, kjer razvija modularne prostorske rešitve, ki dvigujejo kvaliteto bivalnega ugodja. Razvija opremo vadbenih prostorov za starejše z upoštevanjem potreb fotosenzornih občutljivih oseb.
Aktivno se udeležuje mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc ter srečanj: LIVING – in the Centre 2014 (ISG Graz), Graz, Avstrija, ReNewTown Project Conference 2014, Ljubljana, Slovenija, ARCHTEO13, Istanbul, Turčuja, On the Fringe; Townscapes, Villages and Settlement Structures outside the Centres 2013 (ISG Graz), Graz, Avstrija, Restapia 2012 (Universitat Politècnica de València in Instituto de Restauración del Patrimonio) Valencia, Španija, Terra cruda del Mediterraneo 2011 , Sardinija, Italija, Rehabilitation of historic settlements with the community and the experts, Piran 2011 (Institute of Mediterranean Heritage, Science and Research Centre, SLO), CROARTICA Zagreb ISIS 2011, International Dry Stone Walling Congress 2010 (University of Cumbria, UK);Symmetry of Forms and Structures 2010 (Gmuend, Avstrija); Symmetry of Forms and Structures 2009 (Wroclaw, Krakow, Poljska); Mediterra 2009 (Italija, Sardinija); PECSRL 2008 (Lisbona in Obidos, Portugalska); PRO REVITA 2004 (Lodz, Poljska). Redno objavlja članke v priznanih znanstvenih in strokovnih revijah.
Arhitekturne delavnice: ArchFlow Festival, 2015 ( UL FA, UL ALUO, Flov Festival d.o.o.), Fotografija, kompozicija, 2014, (Međugeneracijski  volonterski centar Senjak – Beograd, UL FA), The Malta Dry Wall Story 2013 (UL FA, KU Leuven, Off The Beaten Track), Goražde, BiH 2012 (UL FA, Vlada Bosansko-podrinjskega kantona, županstvo Goražde), Lipica 2012  (UL FA, Kobilarna Lipica, SAZU, Mediacarso), Likovna delavnica OS France Bevk 2012 (UL FA, PeF, OŠ FB), KRAS 2011 (UL FA, SAZU, Mediacarso), MICY Motivacija za inovativnost in ustvarjalnost otrok in mladine 2009 (UL PF, ZDSLU); Modri stol 2009 (Vrtec Jelka MOL; UL FA); Lenart 2008 (LAS Ovtar, Občina Lenart, UL FA); Filozofija najmlajših – modrost za odrasle 2007 (Vrtec Jelka MOL; UL FA); Mojstrana 2006 (Občina Kranjska Gora, UL FA); Stone of Mediterranean 2005 – 2007 (otok Korčula, UL FA, RH Ambasada); Arhitekturne ovire 2004 (Občina Kranjska Gora, UL FA).
Občasno se udeležuje arhitekturnih natečajev (Vrtec Kašelj Ljubljana, Srednja zdravstvena šola MS Rakičan, Oblikovanje portalov predora na območju prehoda trase AC Peračica_Podtabor, Idejna rešitev poklicne živilske šole v Ljubljani, Idejna arhitekturna rešitev objektov in idejna rešitev krajinske ureditve območja mednarodnega mejnega prehoda Obrežje, Oblikovanje viaduktov ter umestitev v obstoječe okolje Peračica, Streha in strešne odprtine, Vrtec na Vrhniki, Sakralno v arhitekturi – notranjost cerkve sv. Jakoba v Ljubljani). Ukvarja se tudi z video tehnologijo na digitalnih medijih, katero uporablja pri obdelavi, analizi in predstaviti raziskovalnih podatkov: poljudni film Detajl slovenske kulture: Sečoveljske soline / 2004.
Poleg strogega znanstveno-raziskovalnega dela deluje kot recenzent, fotograf in je avtor različnih razstav, katalogov razstav. Je avtor / soavtor stalnih arhitekturnih razstav Vrtujak, Korčula na otoku Korčula (HR) (2006>), Vela luka in Suhi zid na Krasu, JZ Park Škocjanske jame (2012>), DSO Šiška Na pogled in vpogled (2012>).
Je član ICOMOS Pariz in član ICOMOS CIAV, FR. Je tudi član mednarodnega akademskega združenja The International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry ISIS (Melbourne, Avstralija). Je član DOS (društvo oblikovalcev Slovenije), Je član SPS (Société Scientifique Internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la Pierre Sèche, Le Val, Francija) znanstveno mednarodno združenje za suhozidne tehnike in kamnite konstrukcije. Od leta 2009 je stalni predstavnik RS v projektni skupini "Zgodovinska jedra" v Zvezi Alpe Jadran. Deluje kot zunanji ocenjevalec (recenzent) raziskovalnih projektov Ministrstva za znanost Črna Gora.
V sklopu CEEPUS programa je bil na znanstveno-strokovnih izpopolnjevanjih v Grazu in Zagrebu. V okviru programa ERASMUS izmenjave pedagogov je predaval na ČVUT v Pragi (2009), na Universidad Politécnica de Valencia v Španiji (2010), ION Mincu Bucuresti Romania (2011), Escola Superior Gallaecia - Escola Superior, Cerveira (2012) na Portugalskem, Universidad Politécnica de Valencia v Španiji (2012), University of Cagliari, Faculty of Engineering and Architecture, Cagliari, Italy (2013).

 

English version

Več na: ResearchGate.org
            Academia.edu

 

Partnerji pri projektih

Podjetja
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Envigence d.o.o.
Enlighter d.o.o.
Kerber inženiring d.o.o.
TomzyFox d.n.o.

Ustanove
FLOV Festival Ljubljana
OŠ France Bevk, Ljubljana
Vrtec Jelka, Ljubljana
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
Atrij ZRC, Ljubljana 
Dom starejših občanov Šiška, Ljubljana

Specializirane organizacije
CraTERRE
DSWA UK
DS Alpe Jadran

Ostali
LAS OVTAR Slovenske Gorice
Občina Kranjska Gora