AR2006/2, Letnik VII
Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial

V spomin
Miloš Bonča

Članki / Articles
Domen Zupančič
Predstavitev ideje: Benetke 2006 / Presentation of ideas: Venice 2006
Beatriz Tomšič Čerkez
"Estancia": Značilnosti planiranja prostora / "Estancia": Characteristic of spatial planning
Grigor Doytchinov
Zt arquitectos LDA., Lisboa/Graz-Goncalo Byrne/Thomas Zinterl

Mentorska dela /Mentorial work
Živa Deu
Udejanjanje celovitega varstva stavbne dediščine / Achieving comprehensive prtection of nbuilt hertage
Anja Premk, Martina Zrim
Ulična oprema starih mestnih in trških jeder Gorenjske / Street furniture for old cities and market towns of Gorenjska
Nina Kolarič, Marina Grižančič, Jernej Markič
Riko hiša za ohranjanje raznolikosti slovenskega prostora / Riko hiša for preserving the diversity of Slovene space
Jernej Markič
Lio Piccolo. Kultura in okolje med laguno in morjem
Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak
Mobilnost in tehnološki razvoj v arhitrkturi / Mobility and technological development in architecture
Matevž Frančič
Vidiki samozadostnosti, raziskovalna postaja na Antarktiki / Aspects of self-sufficiency; the research station in Antarctica
Borut Juvanec
Vernakularna arhitektura in dediščina / Vernacular architecture and heritage
Aleksandar Homadovski
Studija virtualnog sveučilišta / Study for a virtual university
Beatriz Tomšič Čerkez
Izkušenjsko učenje prostorskega oblikovanja / Experiential teaching of spatial design
Christiane Rhodius
Lumineszenzdatierung von Gesteinsoberflaechen, Glattjochkapelle
Igor Kalčič
Tri doktorske disertacije / Three doctorial disseratations
Špela Šeme
Vpliv potrošništva na sodobno arhitekturo / The impact of consumerism on contemporary architecture
Peter Marolt
Pomen likovnosti za arhitekturni prostor / The significanceof art on architectural space
Rupert Gole
Uporaba digitalnih multimedijev v arhitekturi / Use of digital multimedia in architecture
Jože Kušar
Različnost znanstvenih raziskav v arhitekturi / The variety of scientificresearchinarchitecture
Jasna Hrovatin
Opredelitev kriterijev za vrednotenje konstrukcije pohištva / Defining criteria for evaluating the structure of furniture
Tomaž Novljan
Fraktali v arhitekturi-struktura, tekstura, barva / Fractals in architecture – structure, texture, colour
Petra Čeferin
Ustvarjanje legende: mednarodne razstave finskearhitekture / Creating a legend: International exhibition of Finnish architecture
Ljubo Lah
Inregralno varstvo stavbne dediščine / Integral protection of built heritage
Območje Bombažne predilnice Tržič 2005 / The site of the cotton mill in Tržič, 2005
Prenova Bončetove domačije v Dutovljah / Renewal of the Bonče farm in Dutovlje
Burgundija 2006 / Burgundija 2006
Jože Marinko
Prenova in gradnja sakralnih objektov v Sloveniji / Renewal and building ecclesiastic buildings in Slovenia
Leon Debevec
Prenova in gradnja sakralnih objektov v Sloveniji / Renewal and building ecclesiastic buildings in Slovenia
Tomaž Novljan
Prve tri diplome / First three diplomas
Klemen Tavčar
Muzej zrakoplovstva na letališču Brnik / The aviation museum at the Brnik airport 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering