AR2006/1, Letnik VII
Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial

V spomin
Dušan Moškon

Članki / Articles
Dušan Moškon
Bivalna arhitektura ob širšem spoznavanju / Residential architecture upon wider acknowledgement
Or Ettlinger
In search of Architecture in Virtual Space / V raziskovanju arhitekture navideznega prostora
Martina Zbašnik-Senegačnik
Sodobna gradnja z ilovico / Modern building with clay
Peter Marolt
Bivališče med idealom, konstrukcijo in uporabnostjo / The dwelling between the ideal, structure and utility
Lara Slivnik, Jože Kušar
Gospodarsko razstavišče / The Ljubljana Fairground
Eva Križaj
Bivalna skupnost za odrasle z motnjami v razvoju / Dwellings for mentally impaired adults
Maja Kitek Kuzman, Jasna Hrovatin, Jože Kušar
Lesene lepljene konstrukcije / Glued timber structures in architecture
EdoWallner, Lara Slivnik, Eva Križaj
Rezultati preiskav fizikalnih lastnosti vzorcev iz lesa / Results of testing physical properties of wood samples
Lučka Ažman Momirski
Primerjava arhitekture in arheologije / Comparison between architecture and archaeology
Tadeja Zupančič
Primerjava doktorskih programov / Comparison of architecture doctorate course programmes

Raziskovalne naloge, poročila /Research Work, Reports
Edo Wallner
Rekonstrukcije medetažnih konstrukcij v starih objektih / The reconstruction of floor structures in old buildings
Martina Zbašnik-Senegačnik, Janez Kresal
Stropi / The ceiling
Živa Deu, Ljubo Lah
Kamen kot strešna kritina na Krasu / Stone used for roofing in the Karst area
Borut Juvanec
Trim na Hvar / The trim in Hvar
Eva Križaj
Ovojne konstrukcije in podnebje v Alpah / Envelope structures and the alpine climate
Peter Marolt
Trajnostno oblikovanje na primeru tradicionalne bosanske hiše / Sustainable design in the case of the traditional Bosnian house
Edo Wallner, Lara Slivnik, Eva Križaj
Izvajanje eksperimentov na preizkušancih iz lesa / Conducting experiments on wooden samples
Ilka Čerpes
Regija kot orodje za usmerjanje razvoja v prostoru / The region as an instrument for directing spatial development
Borut Juvanec
Vernakularna arhitektura kot teorija prakse 2, 2005 / Vernacular architecture as theory of practice 2, 2005
Tadeja Zupančič Strojan
Projekt VIPA - zasnova računalniškega okolja za študij virtualnega oblikovanja prostora / The VIPA projekt – concept of a virtual environment for studies in virtual spatial design

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering