Ar2005/2, Letnik VI
Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial

Članki / Articles
Peter Fister
Architecture and urban structures in planning the reurbanisation process / Arhitektura in urbane strukture v nacrtovanju procesa reurbanizacije
Katarina Višnar
Razvoj in pomen nevladnega sektorja v varstvu dediščine Slovenije / The emergence and significance of the non-governmental sector in heritage protection in Slovenia
Črtomir Mihelj
Kam? / Where?
Domen Zupančič
Dinamika obnove in pokrajinski razvojni potenciali / The dynamics of renewal and development potentials of the landscape
Leon Debevec
Vizija in praksa v prenovi sakralne arhitekture / Visions and practise in renewal of ecclesiastic architecture
Metka Sitar, Dean Korošak, Kristijan Krajnc
Trajnostni vidiki prenove večstanovanjskih zgradb / Sustainable aspects of renewal of multi-apartment buildings
Tanja Simonič, Marko Dobrilovic
Vloga ozelenjevanja streh in fasad / The role of green roofs and fasades in building refurbishment
Grigor Doytchinov
A synthesis of sensuality and sobriety: The architecture of Hans Gangoly / Sinteza čutnosti in treznosti: Arhitektura Hansa Gangolyja
Beatriz Tomšič Čerkez
Islamski verski objekti v Evropi / Islamic religious buildings in Europe: the debate between tradition and context
Igor Kalčič
Prenova pastirskega naselja v Triglavskem narodnem parku / Renewal of a shepherd settlement in the Triglav National Park
Jože Kušar, Domen Kušar
Obnova "Vorenčevih svisli" na planini Uskovnica / Refurbishment of the hayloft "Vorenčeve svisli" on the Uskovnica Mountain
Živa Deu
Udejanjanje celovitega varstva / Implementing comprehensive protection of the built heritage
Srečko Vratuša, Valter Pikel, Roko Žarnič
Primer prenove in revitalizacije stanovanjsko gospodarskega objekta / Example of renewal and revitalisation of a residential-economic building

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering