AR2005/1, Letnik VI
Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial

Članki / Articles
Peter Gabrijelčič
Urejanje manjših naselij glede na stopnjo urbanosti / Management of small settlements in view of their level of urbanity
Alenka Fikfak
Stabilnost naselbinskega prostora / Stability of settlement space
Peter Marolt
Arhitekturna vsebina med abstraktnim in konkretnim / Architectural content between the abstract and real
Maša Kavčič
Problematika rekonstrukcije pri ohranjanju spomenikov / Issues in reconstruction and maintenance of monuments
Lenko Pleština
Obnova obiteljske kuće u četiri primjera / Four examples of renewal of family homes
Gregor Čok
Preoblikovanje stanovanjskih objektov za potrebe družinskega podjetništva / Transformation of residential buildings for family entrepreneurial needs
Martina Zbašnik-Senegačnik
Tradicionalna gradnja z ilovico / Traditional building in clay
Tomaž Slak, Vojko Kilar
Zasnova lesenih in jeklenih konstrukcij na potresnih območjih / Concept of timber and steel structures in earthquake-prone areas
Iztok Kovačič
Integracija računalnika in arhitekture prihodnosti / Integration of computer and architecture of the future
Tadeja Zupančič Strojan
"Faktor vplivnosti" znanstvene ravni arhitekture / "The impact factor" of the scientific level in architecture

Raziskovalne naloge, poročila /Research Work, Reports
Peter Gabrijelčič, Alenka Fikfak, Gregor Čok
Urejanje podeželskih naselij - naselja brez središčnega pomena / Management of settlements in the countryside -settlements without central significance
Borut Juvanec
Medijska predstavitev raziskave "Kamen na kamen" / Media representation of the research "Stone upon Stone"
Vojko Kilar, Tomaž Slak
Primerjava obnašanja regularnih in neregularnih konstrukcij pri potresni obremenitvi / Comparison of the behaviour of regular and irregular structures under earthquake loads
Peter Marolt
Likovni prostor in arhitektura kot kompleksna celota / Artistic space and architecture as a complex entity
Tomaž Novljan
Cilji - matrica - ukrepi: stanovanjsko območje Rakovnik / Goals - matrix - measures: the residential area Rakovnik
Tomaž Slak, Vojko Kilar
Arhitekt in zasnova potresno odpornih stavb po predpisu Eurocode 8 / The architect and the layout of earthquake resistant buildings according to the regulation Eurocode 8
Lara Slivnik
Arhitektura stolpov in nebotičnikov / Architecture of towers and skyscrapers
Martina Zbašnik-Senegačnik, Janez Kresal
Predelne stene / Partition walls
Borut Juvanec
Kvadrat, diagonala kvadrata in koren iz dve / The square, the square's diagonal and square root of two
Tadeja Zupančič Strojan
Prostorsko-razvojne možnosti na obmejnem območju Slovenije in Italije / Spatial development opportunities in Slovenia-Italy border region

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering