AR2004/1, Letnik V
Vsebina / Contents

Članki / Articles
Nold Egenter
Vernacular architecture - where do the symbolic meanings come from? / Vernakularna arhitektura - od kod izvirajo simbolični pomeni?
Borut Juvanec
Vernakularna arhitektura ali kompleksnost preprostosti / Vernacular architecture or the complexity of simplicity
Peter Fister
Analiza vloge raziskav podeželske stavbne dediščine v Sloveniji / Analysis of the role of research of built heritage of the countryside in Slovenia
Sonja Ifko
Industrijska arhitekturna dediščina in razvoj načel varstva / Industrial architectural heritage and development of the philosophy of protection
Alenka Fikfak
Spreminjanje naselbinskih vzorcev: definiranje nukleacije - disperzije / Changing Settlement Patterns: Defining Nucleation – Dispersal
Peter Marolt
Arhitektura v ravnovesju / Architecture in Balance
Jože Marinko
Vpliv grškega templja v arhitekturi / The influence of the Greek temple on architecture
Andrej Uchytil, Zrinka Barišić Marenić, Ariana Štulhofer
Jože Plečnik - impulsi i ograničenja crkve Majke Božje Lurdske u Zagrebu / Jože Plečnik - Impulses and Limitations of Our Lady of Lourdes Church in Zagreb
Lara Slivnik, Jože Kušar
Arhitektura paviljonov na svetovni razstavni leta 1925 / The Architecture of Pavilions at the 1925 World Fair
Martina Zbašnik-Senegačnik, Janez Kresal
Sistematika fasadnih oblog / Systematic of Façade Cladding
Vojko Kilar
Ocena potresne ogroženosti stanovanjskih stavb v Sloveniji / Assessment of earthquake vulnerability of residential buildings in Slovenia
Domen Kušar
Prostorska predstava študentov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani / Spatial ability of students from the Faculty of architecture in Ljubljana
Edo Wallner
Vpliv armiranja lesenih lepljenih nosilcev / The effect of reinforcement on glued laminated beams
Manja Kitek Kuzman, Jože Kušar
Gradnja iz masivnega lesa / Building in solid timber
Tadeja Zupančič Strojan
Arhitektura kot znanost v sistemu vrednotenja raziskovalnih dosežkov / Architecture as a science in the evaluation system of research achievements

Raziskovalne naloge, poročila / Research Work, Reports
Peter Fister
Korpus slovenske arhitekture 2003 / The corpus of Slovene architecture 2003
Peter Fister
Urban mobil 2003 / Urban Mobil 2003
Borut Juvanec
Kamen na kamen / Stone Upon Stone
Janez Koželj
WINDS - priprava orodij za poučevanje na daljavo / WINDS - Devising tools for distance learning
Janez Koželj
SIWINDS - postavitev predmeta Arhitektura mesta na internetu / SIWINDS - Positioning the subject Urban design on the internet
Domen Kušar
Varnost v arhitekturi / Safety in architecture
Peter Marolt
Arhitektura kot kozmična umetnost / Architecture as cosmic art
Lara Slivnik
Arhitektura svetovnih razstav v Parizu / The architecture of the World fairs in Paris
Edo Wallner
Ojačitve lesenih nosilcev / Reinforcement of wooden beams
Martina Zbašnik-Senegačnik, Janez Kresal
Fasadni ovoj / The Façade Coat
Domen Zupančič
Življenjski ciklus v vernakularni arhitekturi / The lifecycle in vernacular architecture

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering