AR2002/1, Letnik III
Uvod / Preface

Članki / Articles
Vladimir Brezar

The Vicious Circle of development in Housing
Peter Fister
Izvor 'bovške hiše' in razumevanje vplivov na stavbarstvo Posočja
Borut Juvanec
Prerisovanje ali izvor
Igor Kalčič
Projektiranje na daljavo v arhitekturi
Igor Kalčič
Računalnik in metoda v arhitekturi
Domen Kušar
Varstvo arhitekturne dediščine s stališča protipožarnega varstva
Jože Kušar
Dimenzioniranje lesenih nosilcev s strukturo medsebojnih antropometričnih mer egiptovskega komolca
Peter Marolt
Sveto kot vrednota
Martina Zbašnik Senegačnik, Janez Kresal
Prezračevalna prosojna fasada
Tadeja Zupančič Strojan
Čar vode v prostoru mesta


Raziskovalne naloge, poročila / Research Work, Reports
Vladimir Brezar
Stalno in spremenljivo v stanovanjski gradnji / The Constant and Changeable in Housing Architecture
Peter Fister
Korpus slovenske arhitekture / The 2001 Slovene Architecture Corpus
Borut Juvanec
Objekti za sušenje: horreo, espiqueiro, koruznjak / Drying Sheds: horreo, espiqueiro, koruznjak
Igor Kalčič
Projektiranje na daljavo v arhitekturi / Distance Projects in Architecture
Igor Kalčič
Računalnik in metoda v arhitekturi / The Computer and Method in Architecture
Domen Kušar, Alojz Muhič
Grafika arhitekta (Sence kot sestavni del študija opisne geometrije) / An Architect's Graphics (Shadows as an integral part of Descriptive geometry)
Domen Kušar
Protipožarno varovanje arhitekturne dediščine (primer Plečnikove cerkve sv. Mihaela) / The Fire Protection of Architectural heritage (The Case Study of Jože Plečnik's st. Michael's Church
Jože Kušar
Nosilno dimenzioniranje z antropometričnimi proporcijskimi sistemi / Building Elements with Anthropometric Proportional Systems
Ljubo Lah
Muzeji na prostem - večplastnost pomenov za ohranjanje arhitekturne dediščine / Open Air Museums - their multi-tier implications on the Preservation of Architectural Heritage
Peter Marolt
Sakralni prostor skozi prizmo svetega / The Sacral Space seen through the Eyes of the Sacred
Igor Seljak
Bivanje ob vodi / Water residences
Martina Zbašnik Senegačnik
Tehnološka sistematika fasadnega plašča / The facade-coat technological Systematics
Tadeja Zupančič Strojan
Voda in mesto / Water and the City

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering