AR 2016/2, Letnik XVII
Uvodnik

Številka dve v tem letu prinaša zanimive tematike. Področje navidezne resničnosti je doc. mag. Tilen Zbona predstavil v realnem prostoru z izpeljavo temeljev in konceptov novomedijskega pripomočka za poučevanje prostorskega oblikovanja v osnovnih šolah. Inovativni pristop združuje interakcijo realnosti in navideznega okolja, podoživljanje resničnosti. Raziskava je pokazala, da so novi mediji uporabni pri prostorskem oblikovanju in vplivajo na kognitivne, afektivne  in psihomotorične vidike otrokovega likovnega izražanja. Razviti vmesnik omogoča komunikacijo med človekom in računalnikom (programskim jezikom).
Raziskovalka Marta Bujanda Miguel je v prispevku Zavedanje prostora v arhitekturni krajini opredelila definicije in koncepte prostora, ki omogočajo vzpostavitev raziskovalnega okvira in razumevanje termina arhitekturne krajine v luči okoljske psihologije. Pristop – prostora, izpostavlja navezanost na lokacijo in sorodne odvode: sovisnost prostora, prostorska identiteta in ukoreninjenja. Primerjava med prostorom – krajem in krajino – postavitvijo (udomačitev prostora) vodi k premisleku kaj je arhitekturna krajina in mar ni to prav kraj.
Tanja Rudolf avtorica prispevka Pomoč z likovno umetnostjo kot opora pri vstopu v tretje življenjsko obdobje predstavlja starostnike in njihov odziv na slikarske tečaje. Razpravo usmerja k iskanju ustreznih pogojev za kvalitetnejše sodelovanje s starostniki in omogočanju intenzivnejšega sodelovanja. Metoda igranja z barvo odpira možnost intuitivnega načina povezovanja skupine, ki rezultira v obliki bolj sproščenega ustvarjanja in vpeljavo humorja. Tak pristop omogoča krepitev osebnostnega razvoja pri starostnikih in izboljšanju medosebnih odnosov med njimi.
Kolegica doc. dr. Špela Hudnik in dr. Gregor Čok sta v prispevku Meddržavno prostorsko načrtovanje na območju slovenske in hrvaške Istre predstavila zaključke uspešnega projekta PUT-UPIstra (2015-2016). Primerjala sta planske dokumente, strokovne podlage in drugi uporabno referenčno gradivo, rezultat je vzajemna interesna in konkurenčna dejavnost na področju: turizma, gospodarstva in kmetijstva. Izpostavila sta vzporedne in navzkrižne pomene in ugotovitve. Te rezultate bodo strokovne službe na obeh straneh meje uporabile za pripravo ustreznejših prostorskih strateških in izvedbenih dokumentov.
Profesor Jurij Kobe je v članku Arhitekturni projekt je vedno tudi raziskava ali kako vzgojiti radovednost? podal teze, ki jih s kolegi na fakulteti dobro poznamo in jih vsak po svoje zagovarjamo: arhitektura je vedno raziskovalna dejavnost. Vsak projekt je pot v neznano, odkriva nove rešitve in uporablja osnovne kriterije raziskovanja in uvaja nove metode dela. Predvidevanje nepredvidenega ne bi bilo možno, če sledili le obrazcem ali shemam učenja. Pregledni članek predstavlja razmišljanje treh arhitektov: Edvard Ravnikar, Karl F. Schinkel in Renzo Piano, vsak v svojem času, a sorodnih misli.
Kolega Valentin Slaček je predstavil dve tematsko istrski delavnici: Bale in Brioni. Pedagoško delo v arhitekturi in urbanizmu je tesno povezano s prakso na terenu, arhitekturno-urbanistične delavnico nudijo študentom praktično izkušnjo z načrtovanjem posegov v prostor. Teorija se sreča s prakso. Koncepti, ideje so postavljeni v risbi in modelu v izbrani realni prostor.
Urednik

Editorial

In this issue articles are interesting and are expanding borders of architecture towards computerization. In the paper of Tilen Zbona the foundations and the concept of a built model constructed as a device for using new media at elementary schools in teaching spatial design and architecture, and as such an interaction and visual immersion into virtual reality by using the augmented reality technology. The results showed how the use of new media in the interior design affects the cognitive, affective and psychomotor aspects of a child’s artistic expression.
Marta Bujanda Miguel presents a paper in the field of theory: the role of place in architectural landscapes is pinned and compared between space-place and landscape-setting proceeds, leading to a reflexion on how an architectural landscape is a place. The paper advocates for the necessity of understanding the psychological dimension an architectural landscape as a place, and not only a physical tangible landscape.
Tanja Rudolf discusses the art therapy and the response of elderly groups in the classical painting courses. She introduces the role of playing with colour, unusual exercises and deepening to the process and their experience with it and at the end they leave satisfied without having produced a masterpiece. The aim of research is to verify whether a separate sessions of art therapy may contribute to the personal development of elderly and thus to the development of elements that makes elderly people wise.
Istra peninsula is in Slovenia and in Croatia, the project  PUT-UP Istra (2015-2016) helped to join the efforts in the field of spatial planning research. The research team used a method of comparison of the existing planning documents, expert bases and other reference materials, common interests and potential competition were ascertained. Authors  Gregor Čok and Špela Hudnik described the goal of the project: to define guidelines for a next generation spatial, strategic and implementation documents in both countries.
Professor Jurij Kobe discussed an interesting theme: the role of research in architecture and developing curiosity among the students. The importance of the research element in the study process was elaborate using quotes of three architects: Edvard Ravnikar, Karl F. Schinkel and Renzo Piano.  They all emphasize the importance of the architect's own reflection, which always involves facing risks whenever we approach an architectural task.

The Editor

 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo e - obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

 

Vsebina / Contents

Uvodnik / Editorial
Članki / Articles
Tilen Zbona
NAVIDEZNA REČNIČNOST KOT PROCES REALNE IZKUŠNJE
VIRTUAL REALITY AS A PROCESS OF REAL EXPERIENCE  (AUGMENTED REALITY) IN ART EDUCATION

Marta Bujanda
THE NOTION OF PLACE IN ARCHITECTURAL LANDSCAPES
ZAVEDANJE PROSTORA V ARHITEKTURNI KRAJINI

Tanja Rudolf
POMOČ Z LIKOVNO UMETNOSTJO KOT OPORA PRI VSTOPU V TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
ART THERAPY AS A SUPPORT WHEN ENTERING THE THIRD AGE PERIOD

Gregor Čok, Špela Hudnik
MEDDRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA OBMOČJU SLOVENSKE IN HRVAŠKE ISTRE
INTERGOVERNMENTAL SPATIAL PLANNING IN THE SLOVENIAN AND CROATIAN ISTRIA AREA

Jurij Kobe
ARHITEKTURNI PROJEKT JE VEDNO TUDI RAZISKAVA ALI KAKO VZGOJITI RADOVEDNOST?
ARCHITECTURAL PROJECT IS ALWAYS A RESEARCH OR HOW TO UP BRING STUDENTS CURIOSITY?