Revija AR Arhitektura, raziskave
Journal AR Architecture, Research

ISSN 1580-5573 (print)

ISSN 1581-6974 (www)

 

Nagovor urednika

Revijo AR Arhitektura, raziskave izdaja Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. Revija izhaja polletno in objavlja znanstvene  članke, strokovne prispevke in poročila o relevantnih raziskavah. Vsa znanstvena besedila so recenzirana (uredniški izbor + zunanji recenzenti).

 Objavljena besedila so s področja arhitekture, urbanizma, oblikovanja, arhitekturne dediščine in z drugih področij, ki so povezana z oblikovanjem prostora. Besedila prispevkov so v slovenskem jeziku in hkrati enem od svetovnih jezikov (pravilom ANG).

Vaše prispevke lahko oddajate čez vse leto.

Avtorji se z oddajo besedil in slikovnega gradiva strinjajo z uredniško politiko revije in s postopkom recenziranja. Objavljeni prispevki niso honorirani. Postopek obdelave prispevkov (sprejem, recenzije, oblikovanje) je brezplačen. Uredništvo ne vrača prejetega gradiva.
Prispevke sprejemamo čez celo leto.
Prispevke posredujete kot je navedeno v Navodilih za oddajo prispevkov.

  

 

Editor’s note

Journal AR Architecture, research is published by the University of Ljubljana, Faculty of Architecture. The journal publishes original research and review articles, reviews of research work and plenary lectures. Regularly we publish thematic issues. AR Architecture, research is interdisciplinary scholarly journal of research in architecture, urban design and architectural heritage. Authors are constantly invited to submit their papers. Journal has no article processing charges (APCs) and no submission charges. Generally we accept and publish papers in Slovenian and English language.


Please refer to the author guidelines.

Papers send to the journal are double blind peer reviewed. Journal AR architecture, research uses software of screening for plagiarism. Authors receive letter of acceptance > peer review comments > confirmation paper in press > final printed article (PDF + print). We follow policy of immediately open access (PDF) of any published content in the journal.

All issues / articles are available in PDF format (open access).

 

 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

6. Monografske publikacije / Monograph Publications

 

Revija AR arhitektura, raziskave
je trenutno indeksirana na naslednjih mestih /
Index of AR Architecture, Research journal:
ArchNet MIT digital library

Ulrich’s Periodicals Directory
DOAJ Directory of Open Access Journals
CEEOL Central and Eastern European Online Library
DLib Digitalna knjižnica Slovenije

DIKUL Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani
ICOMOS OA: Eprints on CH
ICONDA

Separati so dosegljivi še /
Articles are available also at:
ResearchGate.net
Academia.edu
 

All articles in the magazine are tagged as:

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

For more information please click: http://creativecommons.org/licenses/