Revija AR Arhitektura, raziskave
Magazine AR Architecture, Research

ISSN 1580-5573 (tiskana verzija / paper)

ISSN 1581-6974 (internet / www)

 

Nagovor urednika

Revijo AR Arhitektura, raziskave izdaja Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. Revija izide dvakrat letno in objavlja predvsem znanstvene članke. Objavljena besedila so s področja arhitekture, urbanizma, oblikovanja, arhitekturne dediščine in z drugih področij, ki so povezana z oblikovanjem prostora. Besedila prispevkov so v slovenskem jeziku in enem od svetovnih jezikov. Vaše prispevke lahko oddajate čez vse leto. Avtorji se z oddajo besedil in slikovnega gradiva strinjajo z uredniško politiko revije in s postopkom recenziranja. Objavljeni prispevki niso honorirani. Uredništvo ne vrača prejetega gradiva.

Revija AR arhitektura, raziskave
je indeksirana na naslednjih mestih /
Index of AR Architecture, research magazine:
ArchNet MIT digital library
http://archnet.org/library/documents/
Ulrich’s Periodicals Directory
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/title/1357547362130/623685
DOAJ Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/
CEEOL Central and Eastern European Online Library
http://www.ceeol.com/
DLib Digitalna knjižnica Slovenije
http://www.dlib.si/
DIKUL Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani
http://www.ctk.uni-lj.si/DIKUL/delaul.html
UL FA AR
default.asp?id=2577

ICOMOS Open Archive: Eprints on Cultural Heritage

Academia.edu
ResearchGate.net
+ Cobiss
+ ICONDA
 

Prispevke sprejemamo čez celo leto.
Prispevke posredujete kot je navedeno v Navodilih za oddajo prispevkov.

  

 

Editor’s note

AR Architecture, research magazine is published by the University of Ljubljana, Faculty of Architecture. The magazine publishes scholarly, reviews of research work at the school, news and views on teachers’ activities at congresses etc. AR Architecture, research is interdisciplinary scholarly magazine of research in architecture, urban design and architectural heritage. Authors are constantly invited to submit their papers. For more information about the magazine and details on how to submit a paper please refer to the author guidelines. AR magazine is academic and double blind refereed. Papers may be published in Slovene and English or other language.

 

Papers should be prepared and submit as described in Author guidelines.

 

 

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering

6. Monografske publikacije / Monograph Publications

All articles in the magazine are tagged as

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

For more information please click: http://creativecommons.org/licenses/