Uredništvo AR / AR Editing

UL Faculty of Architecture
AR architecture, research
doc. dr. Domen Zupančič
Zoisova 12
1000 Ljubljana
Slovenija, Europe

Revija je vpisana v razvid medijev pri MK RS pod številko 50.
Revija je dosegljiva in ali indeksirana na naslednjih mestih:
ICONDA; ArchNet MIT digital library;Ulrich’s Periodicals Directory; DOAJ Directory of Open Access Journals; CEEOL Central and Eastern European Online Library; DLib Digitalna knjižnica Slovenije; DIKUL Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani; ICOMOS Open Archive: Eprints on Cultural Heritage;  Academia.edu; ResearchGate.net;  Linkedin.com

ISSN 1580-5573 (print)
ISSN 1581-6974 (www)

Urednik / Editor
doc dr Domen Zupančič, UL FA

Regionalni uredniki / Regional editors
prof. dr. Grigor Doytchinov, TU Gradec, A
prof. dr. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet Zagreb, HR
prof. dr. Mariana Correia, Escola Superior Gallaecia, PT
dr. Maddalena Achenza, Facoltà di Architettura, Cagliari, IT
prof. Fernando Vegas Manzanares, Universitat Politècnica de València, ES

Uredniški odbor / Editorial board
urednik doc. dr. Domen Zupančič, UL FA
prof. dr. Petra Čeferin, UL FA
prof. dr. Jaka Bonča, UL FA
prof. dr. Martina Zbašnik Senegačnik, UL FA
prof. dr. Tadeja Zupančič, UL FA
prof. dr. Vojko Kilar, UL FA
doc. dr. Matej Blenkuš, UL FA
dr. Matevž Juvančič, UL FA
doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, UL PeF
prof. Paul O. Robinson, UL FA

Znanstveni svet / Scientific council
prof. dr. Paul Oliver, Oxford Brookes, UK
prof. Christian Lassure, Paris, FR
akademik prof. dr. Andrej Kranjc, SAZU Ljubljana, SLO
prof. dr. Marc Vanlangendonck, KU Leuven, B
prof. dr. Borut Juvanec, IVA Ljubljana, SLO
prof. Miloš Florijančič, UL FA Ljubljana, SLO

Recenzentski svet / Supervising council
prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews, Ljubljana, SLO
akademik prof. dr. Igor Grabec, SAZU Ljubljana, SLO
prof. dr. Hasso Hohmann, TU Graz, A
prof. mag. Peter Gabrijelčič, UL FA, Ljubljana, SLO
zaslužni profesor dr. Peter Fister, UL FA, Ljubljana, SLO
prof. dr. Vladimir Brezar, Ljubljana, SLO
prof. dr. Denis De Lucca, University of Matla, Valletta, MT

Revijo sofinancira / Cofinanced
ARRS Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Naročanje / Subscription
cena izvoda 15 EUR / price per issue 15 EUR / non EU 25 EUR
za študente 7 EUR / student price 7 EUR
dekanat@fa.uni-lj.si

© AR2015, AR Arhitektura, raziskave / AR Architecture, Research

1. Uvodna stran / Introduction

2. Uredništvo in e-obrazci / Editing and e-forms

3. Zadnja številka / Recent magazine

4. Arhiv revij / Archive

5. Naročanje / Ordering


* Navodila avtorjem / Autor guidelines