Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje)
Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 12. februarja do 18. marca 2019.

eVŠ prijave ...večVpisna mesta

Letnik                 Redni         Izredni

2. letnik                 10               10

3. letnik                 10               10

4. letnik                 10               10

5. letnik                  -                15

Na ta vpisna mesta se lahko prijavijo vsi kandidati ne glede na državljanstvo

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati.


O izpolnjevanju pogojev za prehod in pogojih za dokončanje študija odloča Komisija za študijske zadeve, ki kandidatu s sklepom določi priznane obveznosti, obveznosti, ki jih mora opraviti po novem programu in v kateri letnik se lahko kandidat prijavi. 


Razpis za vpis
...več