STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ARHITEKTOV
PASIVNE HIŠE – NOVOGRADNJE IN SANACIJE

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Plečnikova predavalnica, 30. maj 2008 od 8.30 do 15.00


PREDVIDENI PROGRAM

Letošnji program strokovnega izpopolnjevanja bo predvidoma obsegal naslednje teme:

- Pasivne hiše v celinskem, primorskem in alpskem podnebju (Robert Schild, Saint Gobain Isover)
V Sloveniji so podnebne razmere zelo raznolike: v celinskih predelih Slovenije vroča poletja in mrzle zime, v primorski regiji zelo vroča poletja in sorazmerno mile zime, v alpskem svetu pa topla poletja ter zelo hladne zime z velikim deležem sončnih dni, kar omogoča dobitke sončne energije. V vsaki od teh regij so karakteristike pasivne hiše nekoliko drugačne.

- Temeljenje pasivnih hiš na toplotni izolaciji (mag. Edo Wallner, u.d.i.g., Fakulteta za arhitekturo)
Pasovni temelji in temeljne plošče predstavljajo v obstoječi gradbeni praksi toplotni most, ki v pasivni hiši ni dopusten in ga je potrebno odpraviti. Tehnologija pasivne hiše nudi rešitve, ki odpravljajo toplotni most, v določenih primerih pa tudi izboljšajo potresno varnost.

- Primeri sanacij večstanovanjskih zgradb v pasivnem standardu (mag. Silvija Kovič, u.d.i.a., GI-ZRMK d.o.o.)
- Ekonomska upravičenost sanacij večstanovanjskih zgradb v pasivnem standardu (mag. Miha Praznik, u.d.i.s., GI-ZRMK d.o.o.)
Večina stavbnega fonda v Sloveniji je zgrajenega pred letom 1980 in ne ustreza niti minimalnim standardom po toplotni zaščiti. V tujini so sanacije po pasivnem standardu vse pogostejše in tudi ekonomsko sprejemljive. V predavanjih bodo predstavljeni uspešni primeri takih sanacij iz prakse ter finančna shema, ki utemeljuje njihovo upravičenost.

- Sončne celice in pridobivanje električne energije v pasivni hiši (mag. Andrej Hanžič, u.d.i.e., ENERSIS d.o.o.)
V času, ko so sončne celice čedalje cenejše, električna energija pa se draži, postaja vgradnja sončnih modulov na pasivno hišo ekonomsko sprejemljiva tudi v Sloveniji.V predavanju bodo predstavljene osnovne komponente sistemov za pretvarjanje sončne energije v električno ter možnosti njene uporabe.

- Subvencioniranje gradnje pasivnih hiš v Sloveniji (Franc Beravs, Ekološki sklad Republike Slovenije)
Ekološki sklad pripravlja razpis za subvencioniranje gradnje pasivnih hiš, ki naj bi povečal zanimanje za gradnjo. V predavanju bodo predstavljeni razpisni pogoji, upravičenci ter način izvedbe subvencioniranja.


Poleg navedenih predavanj bomo predstavili nekaj novosti:
- Konzorcij pasivna hiša, ki je bil ustanovljen pod okriljem FA in bo združeval ponudbo na področju gradnje pasivnih hiš in zelo dobrih nizkoenergijskih hiš  strokovnjake, svetovalce, projektante, izvajalce, ponudnike komponent za pasivne hiše itd.
- Pobudo za izgradnjo pasivnega naselja za poskusno bivanje v Sloveniji.
- Izobraževanje arhitektov na konkretnem projektu enodružinske pasivne hiše od idejnega načrta do projekta PGD in PZI (vključno z izdelavo projekta gradbene fizike po PHPP in projekta prezračevanja in ogrevanja).
 


PRIJAVNICA  in program  ...več

Intenetna stran : Http://www.isover.si

 

Intenetna stran : Http://www.fibran.com

 

Intenetna stran : Http://www.schott.com

 

Intenetna stran : Http://www.m-sora.si

 

Intenetna stran : Http://www.kovintrade.com

 

Intenetna stran : Http://www.agregat.si

 

Intenetna stran : Http://www.arhem.si

 

Intenetna stran : Http://www.fragmat.si

 

Intenetna stran : Http://www.xella.si

 

Intenetna stran : Http://www.riko-hise.si

 

Intenetna stran : Http://www.velux.com

 

Intenetna stran : Http://www.kristal.si

 

Intenetna stran : Http://www.marles-hise.si