Finančne vzpodbude
Odločitev za pasivno hišo in zelo dobro nizkoenergijsko hišo pomeni neposredno zmanjšanje emisij CO2 in porabe fosilnih energetskih virov, kar je tudi v nacionalnem interesu. Zato so investitorjem na voljo različne vzpodbude, ki bodo v pomoč pri izvedbi finančne konstrukcije.

Za pomoč pri finančni konstrukciji izvedbe pasivne hiše so na voljo ugodni krediti in nepovratne finančne spodbude, ki jih dodeljuje Eko sklad j.s.

FINANČNE SPODBUDE IN EKOLOŠKI KREDITI ...več

Povezave
Prva stran
Namen
Pasivna hiša
Svetovanje
Bivalno ugodje
Člani
Izobraževanje
Certifikat konzorcija Pasivna hiša
Finančne vzpodbude
Slovenske pasivne hiše
Dosežki članov
Publikacije
Vabila članov
Dnevi pasivne hiše
Gradnja pasivne hiše